Foto: Eva Nordblom. akvareller

Högmässa i Funbo kyrka kl. 11

Nyhet Publicerad

med extra mycket sång och musik

Högmässan inhåller musik från Michael Haydn, där satserna är uppdelat i mässans ordning.

Körer: FriTillAria, Iterum och Chorisma
Körledare: Inger Knecht Lindmark
Solist: Denise Engman
Orgel: Marcus Mohlin
Präst: Mia-Marie Kjellgren

Efteråt är det kyrkkaffe längst ner i kyrkan.

Välkommen!