Hand i hand
Foto: Øyvind Lund

En kyrka i vår tid

Nyhet Publicerad

Varje månad skriver någon av Svenska kyrkan i Bodens präster i Boden Gratistidning. Denna gång är det Hans Johansson som vill uppmana oss att delta, påverka och engagera oss i vår gemensamma kyrka.

I varje tid har vi tillsammans som kyrka en utmaning – att göra evangeliet i Jesus
Kristus relevant och något som berör oss som lever här och nu. Visst kan vi blicka
bakåt och inbilla oss att det var bättre förr, men egentligen är det inte något som vi behöver bry oss om. Vår utmaning är här och nu, och i viss mån också i framtiden, så långt den nu går att överblicka.

Kyrkan är inte bara de anställda, prästerna eller de andra som jobbar där. Kyrkan är vi alla tillsammans. Och tillsammans behöver vi hjälpas åt för att så många som möjligt ska bli delaktiga och kunna vara med. Att vara en kyrka i vår tid är det arv som reformationen och Martin Luther givit oss. En kyrka som ständigt är stadd i förändring. En kyrka som lever i världen, och som följer den utveckling som vi alla är en del av.

Besöken i våra kyrkor förändras. Förr var det bara en dag i veckan som var aktuell, söndagen med gudstjänst och nattvard. Nu är kyrkorna och församlingsgårdarna öppna i stort sett varje dag, där barn och föräldrar, daglediga och pensionärer möts dagtid, och där de som är upptagna dagtid samlas till gudstjänster och annan verksamhet på kvällarna. På söndagar och helgdagar firar vi gudstjänst på flera platser vid olika tider, för att så många som möjligt ska kunna vara med. Gudstjänsterna kan skilja sig åt mellan olika kyrkor, men alla har Jesus i centrum.

Vår vision och vår önskan är att det ska vara lätt att besöka kyrkor och församlingsgårdar, lätt att komma med i gemenskapen som vi delar med varandra. För tillsammans delar vi erfarenheten av att möta Gud, att möta den uppståndne Herren Jesus Kristus. I vår gemenskap får vi be, lovsjunga och dela evangeliet, budskapet om vad Gud gör och har gjort i våra liv. Vi kan alltid lita på att Gud älskar oss precis som vi är.

Vi vill bli fler som delar gemenskapen. Vi vill bli fler i kyrkorna och fler som bidrar med tankar och idéer. Utmaningen som vi behöver ta oss an tillsammans, är att forma en kyrka som är aktuell och utmanade, och som för oss närmare varandra och närmare Gud. Att ständigt söka rätt väg för evangeliet har kyrkan gjort i alla tider, och det måste vi tillsammans fortsätta göra. Det kan handla om språk eller musik, eller om att ta vara på de olika färdigheter som finns bland oss. I Svenska kyrkan kan du påverka det som sker, din åsikt och dina tankar är viktiga för hur vi tillsammans klarar av vårt gemensamma uppdrag.

Välkommen att delta, påverka och engagera dig i din kyrka!

Vid pennan

Hans Johansson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Boden