Meny

Ewa Selin är Örebros nya kyrkoherde

På kvällen den 27 februari stod det klart – då fattade kyrkorådet i Örebro pastorat beslut om att erbjuda tjänsten som ny kyrkoherde för pastoratet till Ewa Selin. – Jag är jätteglad. Det är fantastiskt och helt enkelt jätteroligt, säger hon.

På väg mot 57 år och kyrkoherde för Göteborgs Annedals pastorat sedan 2007. Ewa Selin är också kyrkoherdekollegiets representant i kyrkonämnden i Göteborg, kontraktsprost sedan 2011 och har, förutom sin teologie kandidatexamen, även en magisterexamen i ledarskap.

– Jag sökte tjänsten bland annat för att jag gärna vill vara kyrkoherde i ett större pastorat. Pastoratet där jag är kyrkoherde idag är ganska stort i centrala Göteborg med 10 000 medlemmar och ett 25-tal anställda, men Örebro är större – även om Örebro är mindre som stad.

En rekryteringskampanj som stack ut

Men framför allt var det Örebros rekryteringskampanj som väckte intresse. Ett vykort med en drömkaka och texten ”Drömjobbet är ledigt” skickades till kyrkoherdar och arbetsledande komministrar i Svenska kyrkan och landade på det viset i Ewa Selins hand. En film om drömjobbet ingick också i kampanjen.

– Jag tyckte det var en rolig kampanj. Hade jag inte fått det där kortet, vet jag inte om jag hade blivit intresserad. Men det gjorde att jag fick upp ögonen för den här tjänsten och ville lära mig mer, först genom att titta runt och läsa på och sedan genom att ringa och ställa frågor.

Tre starka kandidater

Vykortet med drömkakan väckte Ewa Selins intresse för kyrkoherdetjänsten i Örebro.

Rekryteringskampanjen drog igång den 9 december 2016 med 14 januari 2017 som sista ansökningsdag. Sedan dess har kandidaterna intervjuats både av rekryteringsansvariga i Örebro och av domkapitlet och de har också genomgått olika tester. Den 27 februari var det dags för kyrkorådet att fatta beslut i frågan. Bland tre starka kandidater föll valet på Ewa Selin.

Vad har du för bild av Örebro pastorat?

– Från vad jag har sett tycker jag att ni är på gång, det är ett spännande pastorat. Ni gör många bra saker, både det ni gör tillsammans och det som görs i de egna församlingarna, som sinsemellan har lite olika profil. Svenska kyrkans nya organisation utan samfälligheter startade 2014, ni har bildat Örebro pastorat och har hunnit en bra bit på resan. Men man blir inte klar på tre år och jag är gärna med och leder pastoratet vidare, tillsammans med kyrkoråd, medarbetare och ideella. Jag har förstått att det finns många ideella i Örebro pastorat och det är jättebra. 

Hur skulle du beskriva dig själv i din yrkesroll som ledare?

– Det som brukar sägas till mig är att jag är tydlig och lätt att få kontakt med. Jag tror också att jag är bra på att se till helhetsperspektivet. Jag är flexibel, har lätt för att ställa om och är prestigelös. Jag behöver inte ”ha rätt”. Blev det man gjorde inte bra, så får man tänka om och göra om det på ett annat sätt.

Och som privatperson? När du inte ser till helheten i ett pastorat utan är ledig, vad gör du då?

– Då är jag ute och promenerar, jag motionerar gärna och går på även gym. Och så åker jag gärna iväg på kortresor till Europa.

Timmy Leijen, ordförande i kyrkorådet, säger att det varit en krävande rekryteringsprocess.

– Ja, för vi hade tre väldigt starka kandidater. Valet den här måndagskvällen var därför inte ett val där vi valde bort någon, utan vi valde en av tre mycket bra personer till att bli vår nya kyrkoherde. Det känns bra att Ewa tackade ja direkt, redan samma kväll. Nu fortsätter diskussioner om tillträdesdatum och andra detaljer – och parallellt med detta håller vi på och planerar avtackningen av vår nuvarande kyrkoherde, Ingemar Söderström, i samband med att han går i pension i sommar.

– Exakt när Ewa kommer att tillträda har vi inte bestämt. Men vi vet redan nu att den 3 september kommer biskop Johan till Örebro för att leda mottagningsgudstjänsten. 

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde

Från Ingemar till Ewa

18 juni 2017

Ingemar Söderström avtackas söndagen den 18 juni kl 11 i en festgudstjänst i S:t Nicolai kyrka där biskop Johan Dalman medverkar. Efteråt bjuds örebroarna in till festligt kyrkkaffe i Nikolai prästgård.

Sommaren 2017

Ewa Selin tillträder som kyrkoherde i Örebro. Hon blir arbetsledande chef för Örebro pastorat där de åtta församlingarna Adolfsberg, Almby, Edsbergs, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri ingår. 

3 september 2017

Ewa Selin välkomnas söndagen den 3 september kl 10 i en mottagningsgudstjänst i Olaus Petri kyrka. Gudstjänsten leds av biskop Johan Dalman. Kom och välkomna Örebros nya kyrkoherde!