Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitation: Möt biskop Johan

Lunds stifts biskop Johan Tyrberg kommer en vecka i mars till Svenska kyrkan i Lund och till församlingarna i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Under dagarna i Lund hålls gudstjänster och några öppna programpunkter.

Temat för veckan är Skuggor och ljus. Ljuset från Lund har många källor. Över staden, de omgivande samhällena och byarna. Bibelordet "Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas." kommer att följa med under veckan. 

Ljuset skapar också skuggor. Hur ska det som kommer i skuggan av vad som dominerar också få lyskraft? 

Visitationen inleds tisdag 21 mars när biskopen möter anställda medarbetare och förtroendevalda medarbetare som är kyrkorådsledarmöter på Scandic Star hotell i Lund. På tisdageftermiddagen kl 17 firas mässa i Dalby kyrka. Den gudstjänsten är öppen för alla.

Från centrala Lund till Dalby kyrka går buss mer än 6 gånger i timmen. Resan tar ca 25 minuter.

Onsdag 22 mars gör biskopen församlingsbesök i Dalby och Södra Sandby. Dagen inleds med morgonbön i Revinge kyrka.

Torsdag 23 mars ägnas hela dagen åt visitation av Svenska kyrkan i Lund. Dagen inleds med morgonbön kl. 9:15 i Maria Magdalena kyrka. Kl. 18:30 firas en Taizemässa i Lunds domkyrka och gudstjänsten är öppen för alla. 

Fredag 24 mars är det dags för Genarps och Veberöds församlingar. Det börjar med morgonbön i Igelösa kyrka kl. 9:30. Och kl. 17 tar biskopen mot med After Work på café Niromas i Veberöd.

Biskopen gör samhällsbesök, för samtal med församlingarnas medarbetare, reflekterar tillsammans med ledare och andra medarbetare, ber och firar gudstjänst. 

Visitationens sista dag börjar med morgonbön i Domkyrkan kl. 10 och kl. 14 hålls en Kulturfest på nyöppnade Skissernas museum i Lund. Och veckan avslutas med mässa kl. 16 i Allhelgonakyrkan. Inbjudan till Kulturfesten är öppen och alla som vill vara med är välkomna utan föranmälan. Och mässan är förstås också en öppen gudstjänst.

Vid alla morgonböner och gudstjänster finns en möjlighet lyssna till biskop Johan och att söka upp honom för ett kort samtal.

Läs mer om visitationen. Biskopen visiterar Svenska kyrkan i Lund med sju församlingar och Dalby, Genarps, Södra Sandby och Veberöds församlingar.

FAKTA: visitation

  • Att visitera församlingar är en av de viktigaste uppgifterna för en biskop I Svenska kyrkan.  Ett tydligt uttryck för biskopens uppdrag att vara ett enhetens tecken.
  • Meningen med en visitation är att ge stöd, inspiration och uppmuntran till församlingarna. Men också att se till att församlingen följer kyrkans tro, lära och liv. Genom visitationerna får biskopen och Stiftsmedarbetarna runt hen bättre kunskap om församlingarnas liv. Och när behoven blir synliga, så kan stiftskansliet be bättre stöd.
  • I Lunds stift visiterar alla församlingar i ett kontrakt tillsammans, för att det inte ska dröja så många år mellan visitationerna. 
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000. Ordningen har sina rötter i både 1571 års Kyrkoordning och 1686 års Kyrkolag. 
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till samtidens betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.

Se och Skriv ut Biskopens kungörelse

Inför visitationen har biskop Johan Tyrberg sänt sin kungörelse till församlingarna. Klicka på länken till filen, för att se, läsa och skriva ut.