Första söndagen i fastan

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu går vi in i fastetiden. Första söndagen i fastan firas gudstjänst kl 11 i församlingshemmet i Holm och mässa kl 18 i Lidens kyrka.

Vi står nu på tröskeln till fastetiden. I centrum för den kristna tron står händelserna kring Kristi lidande, död och uppståndelse. I 40 dagar får vi följa honom fram till korset för att sedan dela påskens glädje och ljus.

…vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.

Markusevangeliet

Under fastan får vi ge Kristus plats i våra liv på två sätt, dels genom att fördjupa oss i och meditera över hans lidandes väg och dels genom att själva försöka leva enklare och mer jordnära. En människa som har händerna fulla kan inte ta emot något – därför får vi under fastan släppa, avstå och lämna. Vad du släpper är inte det viktigaste – traditionellt har kristna under fastan avstått från såna saker som kött, alkohol, godis osv. men kanske finns det andra saker i ditt liv som är viktigare att lämna under fastan? Sitter du för mycket vid datorn? Ser för mycket på tv? Kanske skall du avstå från att röka och lämna dina cigarettpengar till de som är fattiga och lider nöd? Möjligheterna till försakelse är många!

Låt också fastan bli en tid då du strävar efter att förnya ditt liv med Gud, genom bön, bibelläsning, bikt och gudstjänst.