Från vänster: Monica Fryxelius, Valter Fryxelius, Linda Alexandersson och Johan Pettersson.

Manifestation och bön för konvertiter

Nyhet Publicerad

Några fariséer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.” Luk 19:39-40

På palmsöndagen planerar alla kyrkor i Arvika att hålla gemensam manifestation och bön för de som konverterat till kristen tro och som riskerar att skickar tillbaka till länder där religionsfrihet och rätten att byta religion inte råder. Vår uppfattning är att Sverige inte följer svensk lag när vi sänder konvertiter tillbaka till länder där de riskerar förföljelse och död på grund av sin kristna tro. Vi upplever att migrationsverket ofta misstror både flyktingar som konverterat samt präster och pastorer som skriver intyg för att intyga att konverteringen är genuin. Sverige är ett extremt sekulärt och individualistiskt land. Vi tror det påverkar bedömningen av asylärenden i dessa fall, och att man underdimensionerar riskerna med att återvända som konvertit till kulturer som starkt präglas av religion, grupptillhörighet och hederstänkande.

Vi uppmanar församlingar i Sverige att genomföra denna manifestation och bön tillsammans med oss under palmsöndagen den 9 april 2017. Det kan ske ekumeniskt eller av enskilda församlingar.

Vårt förslag på upplägg:
Varje församling firar gudstjänst i sin egen kyrka. På utsatt tid, t ex kl. 12.00, ringer Svenska kyrkan i kyrkklockorna medan alla församlingar går i procession till angiven offentlig plats (ta gärna med palmbladen). På den offentliga platsen hålls en kort gudstjänst för att manifestera att religionsfriheten innefattar att utöva sin religiösa tro offentligt, något vi tror är omöjligt i länder som Iran, Iraq och Afghanistan dit konvertiter idag utvisas. I gudstjänsten ingår:

  • Tal eller predikan utifrån Luk 19:39-40 som uttrycker att vi motsätter oss utvisningar av konvertiter till länder där religionsfrihet inte råder.
  • Bön för konvertiter som riskerar utvisning/fått besked om utvisning. Bön för beslutsfattare, myndigheter och handläggare som har möjlighet att påverka utgången i dessa ärenden.
  • Bönen Fader Vår – den bön vi ber tillsammans med kristna över hela världen.
  • Utrymme för konvertiter som så önskar att på något sätt medverka och på så sätt visa att de menar allvar med att de vill kunna utöva sin tro offentligt.
  • Gemensam sång, förslagsvis Sv Ps 89: Se, jag vill bära ditt budskap, Herre!

Bakom manifestationen står
Arvika pastorat, kontakta kyrkoherde Valter Fryxelius 0570-72 82 10
Equmeniakyrkan Arvika, kontakta föreståndare Linda Alexandersson 070-401 14 68
Frälsningarmén i Arvika, kontakta frälsningsofficer Kristina Eklöv 070-524 52 63
Pingstkyrkan i Arvika, kontakta föreståndare Johan Pettersson 070-654 99 45