Våra kyrkogårdar

Nyhet Publicerad

Torp och Torpshammar

Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera våra gravregister på kyrkogårdarna.
 
V.7 Skickas erbjudande om gravskötselavtal ut, för de som har avtal som gått ut
2016-12-31.

Vi kan erbjuda 1, 3 och 10 åriga avtal för skötsel av gravar.
I vårt skötselerbjudande ingår:
- Plantering av sommarblommor + vattning
- Höstplantering av ljung eller likvärdig prydande.