Foto: Per Gustafsson

Fredrikskyrkans renovering öppet hus 5 mars

Nyhet Publicerad Ändrad

237 personer kom för att se på Fredrikskyrkans renovering och ombyggnad. Tack för visat intresse!

Välkommen att besöka Fredrikskyrkan söndagen den 5 mars för att ta del av Fredrikskyrkans renovering och ombyggnad till ett multifunktionellt kyrkorum.

Deltagarna kommer att delas in i grupper och varje grupp startar kl 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 och 15:30.

För varje grupp tar visningen ca en timme med följande upplägg:

Varje grupp samlas först i Trefaldighetskyrkan med en genomgång av pastoratet syfte med renoveringen och ombyggnaden samt en kort historik och antikvariska överväganden, ca 30 minuter
Därefter får varje grupp göra ett besök i Fredrikskyrkan för att uppleva byggarbetsplatsen. Besöket inleds med en kort information från arkitekt och byggentreprenör. Därefter fri rundvandring med möjlighet att ställa frågor till medverkande projektörer och företag, ca 30 minuter.

Biljetter för respektive visning och klockslag kommer att finnas tillgängliga på pastorsexpeditionen. P g a att det är en byggarbetsplats finns det ett begränsat antal platser i varje besöksgrupp och vi måste av säkerhetsskäl förväg veta antalet deltagare i respektive grupp. Så välkommen till pastorsexpeditionen för att hämta din biljett. 
Biljettinformation:
Det är fri entré men biljett måste hämtas på expeditionen
Amiralitetstorget 27.
Öppet: måndag-torsdag 10.00-12.00, samt 13.00-15.00 fredag 10.00-12.00

----------------------