Som frivillig känner man sig behövd

Nyhet Publicerad

Det ideella arbetet är mycket omfattande med många olika uppgifter, stora och små. Frivilligsamordnare Ulrica Hamrin ser ett stort engagemang och intresse för frivilligarbete i Saltsjöbaden, men också stora behov.

De som engagerar sig frivilligt i Saltsjöbaden spänner åldersmässigt från ungdomar till äldre.
– Som frivillig får man uppleva delaktighet, gemenskap och att man är behövd. Det är något alla behöver känna. Dessutom har man roligt och får nya vänner. Vi behöver ståndigt få in nya krafter i frivilligarbetet, men det kan vara svårt. Ibland kan vi vara rädda både för att be om hjälp och för att dela med oss. Det är nog många, som slutat jobba, som frågar sig vad de ska göra, nu när de inte längre har ansvar för något. Men man ska inte vara rädd för att erbjuda sig. Det är skönt att vara behövd. Sitter man hemma och ingen frågar efter en, kan man själv ta initiativet och fråga vad man kan göra. Att vara med i den ideella verksamheten kan också vara en naturlig väg in i församlingslivet för dem som inte är så kyrkvana, säger Ulrica Hamrin.

En uppgift för alla
Vad krävs för att man ska få vara med som frivillig och behövs verkligen alla?
– Det finns en uppgift för alla. Ibland är det kanske inte det man trodde man skulle göra som behövs. Men även det lilla man gör är viktigt. Ibland handlar det bara om att vara där för någon, utan att göra så mycket. Att vara en kamrat och en vän är också en del av volontärverksamheten.
– Det finns så många uppgifter för frivilliga. Man kan hjälpa till med dataproblem, kratta, sanda eller klippa gräs, hålla föredrag, vara med i barnverksamheten, hjälpa någon att handla och mycket annat. Man får komma med sina kunskaper och se hur de kan bli till nytta. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränsen.

Glädjen kommer av att ge

Glädjen att ge
Det är något speciellt med ideellt arbete. För många som engagerar sig ideellt är det svårt att sluta. Det är inte ovanligt att man till och med väljer att vara med i fler än en verksamhet.
– När man ger något får man något på kuppen. Kokar man kaffe till en nittioåring eller börjar som konfirmandledare gör man skillnad. Glädjen kommer av att ge. Man kan inte låtsas glädje. Alla som tänker tillbaka inser, att den kommer både av att få och av att ge. Här handlar det inte om ”what´s in it for me”, utan om hjärtats kraft. Man kommer och vill hjälpa till ärligt och av hjärtats lust. Sedan får man pröva sig fram för att se var man kan och vill hjälpa till.

Goda föredömen
Ungdomsarbetet är ett område där det finns en god tillväxt på nya ledare. Många ungdomar vill själva bli ledare efter sin konfirmation.
– De har upplevt något speciellt med bra ledare som varit goda förebilder och nu vill man själv bidra så att andra får uppleva samma sak, säger Ulrica Hamrin.

Vill du vara med?

Det finns många uppgifter för frivilliga.
Hör av dig till Ulrica Hamrin (08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se) så berättar hon mer.

Lokalt engagemang i Saltis

I Sverige lägger vi 500 miljoner timmar på ideellt engagemang varje år. I Saltsjöbadens församling finns ett stort frivilligarbete där människor ger av sin tid och kraft för att hjälpa till på olika sätt.