Välkommen Mattias Kareliusson som ny kyrkoherde!

Nyhet Publicerad

Kyrkorådet i Arvika pastorat har utsett Mattias Kareliusson till ny kyrkoherde.

Under sommaren går Valter Fryxelius, kyrkoherde i Arvika pastorat, i pension efter 26 års tjänstgöring i Arvika. Valter blev kyrkoherde i Arvika östra pastorat 1991 och har efter två sammanläggningar (åren 2002 och 2014) blivit kyrkoherde för nuvarande Arvika pastorat. Valter kommer att hålla sin avskedspredikan i Trefaldighetskyrkan söndagen den 10 september.

Kyrkorådet har efter att kyrkoherdetjänsten lysts ut och efter att ha genomfört intervjuer med de sökande beslutat att erbjuda Mattias Kareliusson tjänsten som ny kyrkoherde i Arvika pastorat. Något som Mattias tackat ja till.

Mattias är 37 år gammal och arbetar för närvarande som stiftsadjunkt på enheten för pastoral utveckling på Karlstads stift. Mattias har i sin nuvarande roll särskilt ansvar för frågor som rör barn, konfirmander och unga vuxna.

Mattias Kareliusson

Mattias kommer att påbörja sin tjänstgöring i Arvika under augusti 2017. Söndagen den 24 september välkomnas Mattias Kareliusson officiellt i Trefaldighetskyrkan.

 

Arvika pastorat genom

Lennart Björn
Kyrkorådets ordförande