En spännande mix: På seminariet om hållbarhet i framtiden deltog representanter från universiteten i Lund och Växjö, Lantbruksuniversitetet i Alnarp, näringslivet, studieförbundet Sensus, Höörs kommun, Energikontoret Skåne och Svenska kyrkan. En av de medverkande var ärkebiskop emeritus Anders Wejryd som sedan länge har ett djupt engagemang för miljöfrågorna.
Foto: Maria Lundström

Hållbar utveckling: "Framtidens samhälle formar vi nu"

Nyhet Publicerad

Hur skapar vi framtidens hållbara samhälle? Tekniska innovationer behövs men också nya sätt att tänka, mod, samverkan över gränser, etiska ställningstaganden och konkret handling.

Den 14 februari möttes tjugotalet personer - forskare, ekonomer, tekniker, präster med flera - på stiftsgården Åkersberg i Höör. Det blev ett berikande utbyte av idéer och samverkan mellan olika parter initierat av Svenska kyrkan i Lunds stift. Hållbarhetsfrågorna handlar inte bara om att tekniska lösningar, det aktualiserar relationer, värderingar, attityder, val och andliga värden.  

- Kyrkan har till uppgift att ta sådana här initiativ. Vi kan få till stånd denna sorts möten och vi kan värderingsfrågor. Hållbarhet handlar i hög grad om det inre livet och andliga dimensioner, konstaterar inbjudaren Torrid Bengtsson, konsulent för hållbar utveckling i Lunds stift som tillsammans med fysikern och prästen Sara Blom, Cusanus höll i dagen. 

- Vi har olika insikter, bilder och kulturer. Just därför är det fantastiskt givande och betydelsefullt att dela med oss av perspektiven och ha detta utbyte, betonar Torrid Bengtsson.  

- Jag är jättenöjd med dagen. Blandningen här idag ledde till ett kreativt, spretigt och givande samtal. Jag är särskilt glad för att teknikfrågorna speglades, konstaterar Sara Blom. 

- Behovet av att skapa mötesplatser med fokus på hållbarhet på stort. För att klara utmaningarna behövs innovation men även det etiska förhållningssättet måste finnas med oavsett om det gäller teknik, ekonomi eller ekologi, säger prästen Per Håkansson som menar att församlingar skulle kunna bjuda in till träffar på hemmaplan med olika parter.  

I de stora världsreligionerna betonas vördnaden och ansvaret för skapelsen.

Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus

Dagen inleddes med tre inspel. Först ut var Lina Röjnert från företaget Godsinlösen vars affärsidé går ut på att återbruka skadat gods från försäkringsbranschen.  

- Idag kastar vi oftast det som går sönder. Den linjära ekonomin skapar enorma mängder avfall och ohållbar resursförbrukning. En skruvdragare används i snitt dryga 12 minuter under sin livstid. Men vi behöver inte äga allt själva. Vi kan äga färre saker och cirkulera det vi har. Redan på designstadiet ska återanvändningsaspekten vara central.  

Näste talare var Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och Europapresident för Kyrkornas världsråd. Ett hållbart samhälle måste vara ett mångfaldssamhälle hävdar han. Kittet behövs.  

- Vi är alla beroende av varandra. Allt hänger ihop. Vi behöver få en ny mer jämlik världsordning där vi ser till det gemensamma. I de stora världsreligionerna betonas vördnaden och ansvaret för skapelsen.  

Sist ut var Olof Blomqvist, projektkoordinator på Centrum för miljö- och klimatforskning. Han tecknade en bild av de senaste tekniska rönen inom förnyelsebar energi bland annat smarta elnät och självkörande bilar. The Internet of Things, som till exempel övergång till e-hälsosatsningar, kommer att få en revolutionerande effekt för miljö och ekonomi.  

Maria Lundström  

Fotnot: Cusanus är ett forum för att skapa dialog och öka kunskap om relationen mellan naturvetenskap och religion, läs mer här

 

 

Att fundera vidare på

I de fria samtal som följde lyftes bland annat följande frågeställningar och tankar:

 

 • Hur tacklar vi den tilltagande storskaligheten och de stora konglomeraten? Och hur tacklar vi vår egoism och bekvämlighet och att vi är för rika för vårt eget bästa?

 

 • Det är ett problem att ha för mycket pengar. Att slippa ägandet kommer att göra oss lyckligare. Det är innehållet och berättelserna som spelar roll. 

 

 • Vi kan samtidigt göra gott och göra gemensamt med våra pengar.

 

 • Vårt resande är ett annat problem. Det borde vara en självklarhet med klimatsmarta resor. När kommer samhället att ta betalt för de utsläpp och avtryck vi gör?

 

 • Tillgänglighet skapar rättvisa. Hållbarhet och mänskliga rättigheter hör ihop. Idag röstar de fattiga med fötterna. 

 

 • Det ska vara lätt att göra rätt. 

 

 • De mänskliga dimensionerna och värderingsfrågor måste inkluderas när det gäller teknik och ekonomi. 

 

 • Det ideella och rörelsebaserade engagemanget är oerhört viktigt liksom hur vi organiserar oss. 

 

 • Arenor för möten och samtal är ovärdeliga. 

 

 • Politikens roll för marknaden. Vi behöver styrning, regleringar och lagstiftning. Hållbarhet handlar inte bara om individens ansvar utan också om att göra gemensamt. 

 

 • Betydelsen av vänskap, att nätverka och samverka över gränser och discipliner ska inte underskattas.

 

 • De stora förändringarna tas med små steg av de många. När en förändring sker på många platser med många individer sker stora saker. 

 

 • Företag måste var med på det hållbara spåret. Vi ska se till att tjäna pengar på det som är bra för miljön. 

 

 • Etik, normer, värdegrund, demokratisk acceptans, utbildning och kultur spelar roll för hur vi konsumerar och för hållbarhet. 

 

 • Var är teologin i samhället? Kyrkan behöver kommunicera mera. Kyrkan är en jättestor aktör. Bra om kyrkan kan vara pionjär och gå före. 

 

 • Vi ska vara vaksamma på vad internet och sociala medier gör med oss. Vi umgås mer globalt men också mer i separata grupperingar. Det finns risk för en svartvit värld där vi bekräftar och befäster våra åsikter och inte ser hela spektrat. 

 

 • Hur går det för det kritiska tänkandet? Vad händer med de unga? Kommer det att finnas några folkrörelser i framtiden? 

 

 • Vi känner klimatstress och klimatångest. Vi behöver de goda exemplen och de goda nyheterna, hoppet. Nyss bortgångne Hans Rosling visade oss att det inte är så illa som vi alltid tror. 

 

Olof Blomqvist från Centrum för miljö- och klimatforskning föreläste teknikutveckling och the Internet of Things.
Olof Blomqvist från Centrum för miljö- och klimatforskning föreläste teknikutveckling och the Internet of Things. Foto: Maria Lundström
Många nya kontakter knöts. Här samverkanslektor Bengt Persson från Sveriges Lantbruksuniversitet, klimatstrateg Lina Röjnert, Godsinlösen Nordic AB och prästen Per Håkansson som är knuten till Lunds stift.
Många nya kontakter knöts. Här samverkanslektor Bengt Persson från Sveriges Lantbruksuniversitet, klimatstrateg Lina Röjnert, Godsinlösen Nordic AB och prästen Per Håkansson som är knuten till Lunds stift. Foto: Maria Lundström