Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonen Christian Senniksen: "Jag har ett arbete där jag gör skillnad för andra"

"Diakoni är att göra Guds kärlek synlig i världen. För mig personligen är det en stark drivkraft. När det bränner till så är det detta jag alltid återkommer till", säger Christian Senniksen.


Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Christian är sedan ett drygt halvår tillbaka diakon i Filborna församling i Helsingborg. En höstdag i september 2016 var den stora dagen kommen när han vigdes till sin tjänst av biskop Johan Tyrberg. Sedan ett tag har Christian landat i jobbet i ett av stadens ytterområden. Men hur började vägen dit?

- Jag kommer från en genomsnittlig svensk familj. Mina föräldrar var inte aktiva i kyrkan, de var vare sig för eller emot religion. Steget in i kyrkan tog jag på mellanstadiet när jag gick med i juniorverksamheten i Bjuvs församling. Jag har först efteråt förstått vilken stor roll den tiden spelat i mitt liv. Det var mitt första möte med den kristna tron och det lade en grund.

Bönelivet började där i form av enkla, otvungna andakter.

- Det satte sin prägel. Att vara kristen handlar också om en vana. Idag märker jag att väldigt många är extremt osäkra kring hur de ska förhålla sig till kyrka och religion. Det finns en tröskel man måste gå över. Jag tror att det är betydelsefullt att möta kyrkan redan i unga år.   

Präst var första valet

Tanken på att bli präst föddes tidigt. Kallelsen fanns där. Efter värnplikten började Christian att läsa teologi.

- Jag visste inte mycket om diakoni, den var inte så synlig i de församlingar jag hade kontakt med. I Bjuv fanns till exempel ingen diakon.

Under två års teologistudier jobbade Christian vid sidan om, bland annat som personlig assistent för handikappade och som behandlingsassistent inom missbrukarvård. Christian fick fin respons för sina insatser och intresset för sociala frågor väcktes.

- Efter att ha provat på människovårdande yrken mognade beslutet fram att jag skulle bli diakon. Jag upplevde en kallelse som var tydligare och starkare än förut. Jag bestämde mig för att bli socionom och sedan fortsätta med studier till diakon.

Christian har för det mesta på sig sin gröna diakonskjorta med vit frimärkskrage.

- Folk frågar mig hela tiden och jag blir förväxlad med en präst. Det förvånade mig i början att jag så ofta blev stoppad på stan, men jag tycker det är bra och roligt. Det är positivt, det är så många spontana möten som uppstår. Alla vet vad en präst är, det finns en synlighet kring prästyrket på ett annat sätt. Men visst, medvetenheten om vad en diakon är och gör tycker jag ändå har ökat, vilket är bra.

Hur blir man diakon?
Det är ett krav för att kunna bli diakon att man har en yrkes- eller högskoleexamen i botten som exempelvis sjuksköterska eller socionom.

Det är meningsfyllt arbete där jag gör skillnad för andra.

- Själv har jag stor nytta av att vara socionom. Att dessförinnan ha provat på att jobba med människor i olika roller har gett mig mycket både erfarenhets- och kunskapsmässigt. Det gör att jag är bättre rustad och kan klara av att hantera även det tunga.

I sitt jobb träffar Christian många som har stora bekymmer. Det kan handla om sociala och ekonomiska bekymmer, psykisk ohälsa, eller om kvinnor som lever i våldsamma relationer.

- Man kan vara hur tuff som helst men det är oundvikligt att bli berörd och påverkas av människors öden. Därför är det jätteviktigt att få stöd genom grupphandledning.

Handledningen ger strategier och redskap som gör att man kan hantera situationer bättre. Christian menar att det i rollen som diakon är a och o att känna sig själv väl men också att få ta steg för steg i yrkeslivet och på så vis mogna.

Christian jobbar mest med enskilda som lever i samhällets marginal på olika sätt. Diakonens roll i kyrkan är att särskilt se och stötta utsatta och att vara en röst för de svaga. Den Gode herdens kyrka i Filborna församling ligger mitt i ett socioekonomiskt utsatt område. 

MÅNGA MED RÖTTER I ANDRA RELIGIONER

- Det finns kriminalitet här, det pågår till exempel drogförsäljning precis utanför fönstren, men det finns också saker att glädjas åt. Jag ser att det finns kvaliteter, en värme och hemkänsla i församlingen. Kyrkan är välkänd och har en plats i bebyggelsen som man välkomnar. Många kommer hit regelbundet och hittar trygghet här. En stor del av de som kommer har sina rötter i andra religioner.

Sedan flyktingkrisen tog sin början har församlingen arbetat med att stötta nyanlända på olika sätt.

- Vi har försökt att skapa ett engagemang och det har lyckats. Vi driver en loppis som också är en social mötesplats och ett kafé. Folk skänker sina saker som vi säljer vidare för en billig peng. Många i området lever på försörjningsstöd.

Församlingen driver en öppen mottagning och är tillgängliga i hög grad.

- Vi är två diakoner i församlingen och vi har fullt upp. Jag har mycket inbokade samtal, folk som ringer och kommer hit. Behovet är stort. Fler än jag tidigare insåg kommer till mig med ett behov av att prata om andlighet och tro, berättar Christian.

Vad är bäst med ditt yrke?
- Arbetar man för en myndighet eller kommun så är man mer bunden av regelverk och rutiner. Här har jag en mycket större frihet, kan vara flexibel och hjälpa utifrån de behov som finns. Det är meningsfyllt arbete där jag gör skillnad för andra. 

Christian upplever att det är en tuff konkurrens om de offentliga hjälpinsatserna. Ju mer det hårdnar i samhället desto fler söker sig till kyrkan.

- Det är angeläget att kyrkan inte tar på sig att ge allmosor där det är samhällets ansvar att ge stöd. Det blir fel.

Utmaningar då – vilka är de?
- Att möta människor som har det tufft, är nedbrutna och utsatta. Det kan vara svårt att hitta någon att hänvisa till. Det är inte uppenbart vilka myndigheter vi ska skicka vidare till så att de vi möter får adekvat hjälp. Det är oerhört frustrerande att se hur folk bollas mellan olika instanser.

Varför ska man bli diakon?
- Förutsättningen är att ha ett genuint intresse för att arbeta med människor. Som diakon måste man både ha en djupt grundad tro och en stor kunskap om och kärlek till människor.

Det är diakonins natur att hjälpa människor med både det andliga och det världsliga. Man är mer än sitt yrke och måste vilja bygga kyrka i det lilla och i det stora, anser Christian.

- Att vara diakon är inte vilket jobb som helst. När man vigs avlägger man livslånga löften. Det måste man vilja. Den insikten är viktig.

- Att arbeta i kyrkan är att vara del av något större. Man måste kunna stå för kyrkans budskap, känna tillhörighet och vara lojal. Det innebär absolut inte att vara en ja-sägare i allt. Ibland behövs det att man pekar på det som är fel, avslutar Christian.

Maria Lundström

FAKTA

Diakonvigdes av biskop Johan Tyrberg i Lunds domkyrka i september 2016. Fick därefter tjänst i Filborna församling, Helsingborg.

Filborna församling bildades 1977 genom en utbrytning ur Maria församling. Församlingen fick en egen kyrka 1984, då Den gode herdens kyrka stod klar.

Församlingen är representerad i nätverk där bostads- och hyresrättsföreningar, biblioteket, det sociala teamet, skolorna, fritidsförvaltning och föreningar av olika slag deltar. Målet för alla engagerade är att bostadsområdet ska kännas tryggt och attraktivt att bo i.

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56

Kommentera: