Sävja kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

2 april kl. 14:00-16:00

Drop in-dop - en enkel och festlig möjlighet att låta döpa sitt barn eller att döpas själv!

Det är aldrig för sent! Detta är ett enkelt och kostnadsfritt alternativ, utan massa praktiska förberedelser att kunna låta sitt barn eller sig själv döpas.

Ni kommer till kyrkan, får träffa en präst som går igenom gudstjänstordningen med er och ni får välja psalmer och eventuell solosång, "AKO" Anna-Karin Nytell Oldeberg. Därefter firar ni er dopgudstjänst. 

Samtycke från båda vårdnadshavarna är det enda som behövs (för minderåriga barn).

Under dagen finns prästerna Mia-Marie Kjellgren och Trude Gran att tillgå.

Dopklänning, tårta, fotografering ingår! 

 

För mer information kontakta församlingsexpeditionen, tel. 418 10 00 eller präst Sofia Hedman.

Välkomna!