Kyrklig satsning på jobb och boende för nyanlända

Nyhet Publicerad

Njurunda församling får 400 000 kronor till stöd för sin verksamhet för asylsökande och nyanlända. Bidraget är en del av totalt 8 miljoner kronor som delats ut till olika projekt i Svenska kyrkan, genom regeringens bidrag till civilsamhällets arbete med integration.

Njurunda församling har bedrivit verksamhet riktad till asylsökande och nyanlända sedan 2008. Arbetets omfattning har kontinuerligt breddats och i dag möter församlingen varje vecka omkring 120 personer för bland annat språkundervisning och samhällsinformation.  

Församlingen erbjuder även praktikplatser till nyanlända, asylsökande och andra utsatta människor. Under 2017 planeras en utökning och utveckling av den verksamheten. Efter praktikperioden är avsikten att praktikanterna – i samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och andra organisationer – ska slussas vidare till studier eller annat arbete.
– Vi brukar ta emot ungefär tio praktikanter på ett år, nu räknar vi med att fördubbla antalet. Vi vill också utveckla samarbetet med företagarföreningen i Njurunda, säger Irja Åberg, diakon i Njurunda församling.

Samtidigt planerar församlingen även för att omvandla gamla expeditionslokalen till bostäder för nyanlända som väntar på att kunna flytta från migrationsverkets boenden. Enligt ansökan är det cirka 1 500 nyanlända som väntar på bostad i Västernorrland. Församlingen avser att skapa minst två lägenheter för årsvis uthyrning men har ännu inte fått klartecken från Sundsvalls kommun.  
– Vi hoppas at vi ska kunna inleda ett samarbete med Fairways, ett aktiebolag som bildats av Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission och som driver en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallat engagemangsboende, säger Irja Åberg

Det statliga bidraget
I november 2016 beslutade regeringen om ett särskilt bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända. Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer, ett bidrag om 8 miljoner kronor. Kyrkostyrelsens AU fördelade i veckan pengarna till olika församlingar och pastorat runt om i landet samt till två regionala satsningar.

Kontaktpersoner:
Irja Åberg, diakon i Njurunda församling, tfn 072-050 96 64
Kajsa Åslin, pressekreterare Härnösands stift, 070-355 00 17