Luther gjorde kyrkan begriplig

Nyhet Publicerad

Ida Eklund, Höllvikens försmling

− Jag tänker på hur Luther gjorde religion och kyrka vardaglig, han översatte gudstjänsten till sitt modersmål och valde ny musik genom att ta in kända melodier och skriva nya psalmtexter på tyska. Det är en inställning jag tycker om, att göra kyrkan konkret och begriplig, det är något vi kan ta med oss idag. Det vi tror på ska vi också kunna förmedla.

Cecilia Nahnfeldt på Teologdagen 2017

Teologerna talade reformation

Teologdagen är den dag när stiftets samtliga präster samlas för en gemensam fortbildnings- och inspirationsdag. Temat för i år var Reformationen – fortfarande aktuell? eftersom det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser.