Unika i tid av skärmtittande

Nyhet Publicerad

Ola Fornling, Värby församling

− Jag tänker på reformation ganska bokstavligt, att ständigt reformera, eftersom vi ska vara en levande kyrka. Och samtidigt som vi omformar och gör nytt ska vi också ha kontinuitet i kyrkan. Bibelordet måste kännas relevant och levande när världen förändras – utan att grundmeningen försvinner. Det är ett både svårt och roligt uppdrag. Gudstjänsten är viktig eftersom den är live och därmed unik i en tid av skärmtittande. Det ser jag som ett arv från Martin Luther, att gudstjänsten är en mötesplats där kyrkan lever.

Cecilia Nahnfeldt på Teologdagen 2017

Teologerna talade reformation

Teologdagen är den dag när stiftets samtliga präster samlas för en gemensam fortbildnings- och inspirationsdag. Temat för i år var Reformationen – fortfarande aktuell? eftersom det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser.