"Supercool och världens häftigaste"

Nyhet Publicerad

Elisabeth Rydén Bing, Fjälkinge pastorat

För mig är Luther supercool och världens häftigaste kille. Utan reformationen hade jag ju inte kunnat bli präst eftersom katolicismen inte tillåter det. Och ”Rättfärdiggörelse genom tron allena” – det är navet i reformationen som framhåller innehåll mer än form. Gud är innehåll. Det räcker att du tror.

Cecilia Nahnfeldt på Teologdagen 2017

Teologerna talade reformation

Teologdagen är den dag när stiftets samtliga präster samlas för en gemensam fortbildnings- och inspirationsdag. Temat för i år var Reformationen – fortfarande aktuell? eftersom det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser.