Johan von Essen
Foto: Andrea Kollmann

Viktigt att vara till nytta

Nyhet Publicerad Ändrad

En stor del av Sveriges befolkning, nästan hälften, arbetar ideellt. När man frågar varför säger de flesta att de vill vara till nytta. Det berättade Johan von Essen i sin föreläsning om det ideella arbetets villkor i det svenska civilsamhället.

Det snackas om att ingen engagerar sig, att vi lever i ett individualistiskt samhälle, ingen gör något för andra.   

− Men det stämmer inte. Undersökningar vi gjort visar att runt hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt. Och så har det varit i 25 års tid. Siffran är mer eller mindre konstant under den tidsperiod vi studerat mellan 1992 och 2014. Intressant är också att de tre länder som har störst andel ideellt engagerade är bland de länder som har mest utbyggt välfärdssystem, det vill säga Sverige, Danmark och Nederländerna. Det kan vara så att man känner att grundtryggheten är säkrad, staten ser till att samhället fungerar och då finns det tid och lust över till annat som ideellt arbete.  

Det säger Johan von Essen på föreläsningen ”Om det ideella arbetets villkor i det svenska civilsamhället” på Domkyrkoforum den 30 januari. 

Johan von Essen är präst och docent vid Ersta Sköndal och ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar det svenska civilsamhället. Han utbildar ofta chefer i ideella organisationer, kommunledning och politiker om hur man kan organisera idealitet och leda ideella.  

Sverige är ett stort föreningsland. Det finns runt 210,000 ideella organisationer. Hur kan det komma sig att det är så många som engagerarar sig ideellt? Hur kan man förklara stabiliteten, att andelen ideellt arbete är relativt konstant över tid?  

− Ideellt arbete är oavlönat, det är frivilligt, kräver engagemang, erbjuder gemenskap. När man frågar folk varför de engagerar sig blir svaret ofta ”jag vill göra nytta”. Om det kommer pengar in bilden, om det sker någon form av ekonomisk ersättning för arbetet uppfattas det ofta väldigt negativt. Man vill visa att man gör något autentiskt, att man bryr sig på riktigt, inte på grund av pengar. Så vill ni göra det svårt för er: ge pengar, säger Johan von Essen.  

Arbetet är relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män, undantaget under ekonomiskt svårare år. Då är det färre kvinnor som arbetar ideellt. Det mönstret syns tydligt under åren 1992 och 2009 när det var recession och finanskris.  

− Vi saknar relevant data för att analysera det korrekt. Vad vi vet är att ideellt arbete generellt sker på ”marginaltid”, det vill säga när man inte behöver göra annat. I dåliga tider ser vi till exempel att kvinnor som lever i par då ofta avslutar sina ideella åtaganden medan mannen fortsätter.  

Rekryteringen inom ideella organisationer sker oftast från person till person. Föräldern som arbetar på barnets idrottsklubb, grannen som lockar in dig till bostadsrättsföreningens styrelse, kompisen som övertalar att följa med en gång till språkkaféet.  

− Vägen in kan vara fylld av motstånd, men när man väl är där stannar man oftast. Vad man kan se när det gäller rekrytering är att nätverk är viktiga. De som redan har socialt etablerade positioner rekryteras oftare. I organisationerna vill man ofta ha utbildade och väletablerade personer som kan göra en insats. Det finns inte riktigt plats för de lite mer skakiga personerna. Ideella organisationer är tyvärr inte vaccinerade mot maktförhållande och exkludering, säger Johan von Essen.  

Vad ska församlingar som jobbar med ideella tänka på?
− Jag tror inte ideellt arbete i första hand ska ses som ett resurstillskott utan ett sätt för människor som är blyga eller ovana att prata om sin tro – att de får göra det istället. Och när de väl gör det så ska man inte ge dem pengar för då blir de anställda med dålig lön. Man ska visa hur mycket gott de gör så att de ser att deras handlingar kommer andra människor till del. Det tror jag ni har vetat om i någon sorts tyst kunskap. Men vi måste återerövra kunskapen i en tid när Svenska kyrkan, liksom andra organisationer, är väldigt professionaliserade, säger Johan von Essen.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se