Information om kyrkoannonser.

Nyhet Publicerad Ändrad

Information till våra församlingsbor och besökare.

Saknar du predikoturen i Lokaltidningen? Pastoratet har valt att inte annonsera där pga tidningens utgivningsdag.

Våra gudstjänster annonseras på flera platser. Du hittar information här på hemsidan, på vår Facebook-sida (www.facebook.com/fjalkingepastorat) och i Kristianstadbladet på fredagar under rubriken Kyrkor.

Månadens gudstjänster finns också uppsatta på anslagstavlorna vid våra kyrkor och församlingshem.

Rosa Henningsson
Kyrkoherde