Bröddag

Nyhet Publicerad Ändrad

12 mars

firas gemensamt med Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorp församlingar

Söndagen den 12 mars kl. 10.00 i Halltorps kyrka

Fantastiska kören
Kollekt till Stiftsgården Tallnäs dit också brödförsäljningen går.
Därefter gemensam lunch i Loftgården med brödförsäljning.
Gåvor mottages tacksamt.

Anmälning till lunch görs senast den 6 mars till
Mona Nilsson
0480-37229 eller 0707-600383
Ann-Kristin Olsson
0480-440382 eller 0706-204578