Nu drar avtalsförhandlingarna igång

Nyhet Publicerad

Idag, torsdagen den 26 januari, träffades alla parterna för första gången för att dra upp riktlinjerna inför årets avtalsrörelse. Arbetstid är en central fråga i yrkandena från flera parter. Även arbetsgivarorganisationen vill fokusera på enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler i denna avtalsrörelse. Målet är avtal som är enkla att tillämpa och lätta att förstå.

-   Det är glädjande att se att våra kollektivavtalsparter också vill fokusera på att förbättra bestämmelserna om arbetstid. Vi angriper frågan på lite olika sätt, men vi har samma vision, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Svenska kyrkan står enligt prognoserna inför omfattande ekonomiska utmaningar framöver. För att möjliggöra en hållbar framtid för kyrkans verksamhet och för kyrkan som arbetsplats, måste arbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal påbörjas redan nu. 

-   Vi behöver ständigt anpassa kollektivavtalen till utvecklingen på arbetsmarknaden i stort och till Svenska kyrkans förutsättningar. Vi vill frigöra kraft och resurser till kyrkans viktiga verksamhet, säger Cecilia Herm.

Svenska kyrkan står enligt prognoserna inför omfattande ekonomiska utmaningar framöver. För att möjliggöra en hållbar framtid för kyrkans verksamhet och för kyrkan som arbetsplats, måste arbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal påbörjas redan nu. 

-   Vi behöver ständigt anpassa kollektivavtalen till utvecklingen på arbetsmarknaden i stort och till Svenska kyrkans förutsättningar. Vi vill frigöra kraft och resurser till kyrkans viktiga verksamhet, säger Cecilia Herm.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation träffar Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd för att tillsammans vidareutveckla Svenska kyrkans kollektivavtal. Parterna kommer att träffas en till två gånger i veckan för avtalsförhandlingar. Svenska kyrkans avtal 16 löper ut den 31 mars 2017 och målet är att nya avtal ska vara klara innan dess.