Foto: Magnus Borg

Samverkansavtal för Blomska gården

Nyhet Publicerad

Nu är det klart: Piteå församling och Piteå kommun har tecknat ett samverkansavtal angående försöksverksamhet för ett härbärge vid Blomska gården. Härbärget öppnar preliminärt i början av februari. – Ingen ska behöva frysa ihjäl i Piteå, säger kyrkoherde Mats Björk.

Piteå församling och Piteå kommun samarbetar under tre månader kring försöksverksamhet med härbärge med totalt 12 platser. Efter genomförd försöksperiod ska verksamheten utvärderas senast i sommar.

Huvudman för härbärget är Piteå församling som också har arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar. Ansvaret handlar även för församlingens del om att utarbeta rutiner för tillsyn, ansvara för biljettförsäljning samt marknadsföra verksamheten.

Piteå kommun bidrar ekonomiskt till Piteå församling för verksamheten och ansvarar även för kostnaderna för Blomska gården och rondering. Genom socialtjänsten bidrar Piteå kommun med stöd och vägledning till Piteå församling under hela försöksverksamheten. Via kommunens Stöd till barn och familjer finns också hjälp för minderåriga. Att tillstånd och beslut finns för att driva härbärget i lokalen tillhör också kommunens ansvar.

Grannar i kvarteren närmast Blomska gården kommer inom en kort framtid att bjudas in till en informationsträff.

Härbärget är en del av Pitemissionen, som är ett arbete mellan olika aktörer för att hitta långsiktig lösning på hur vi ska möta de behov som finns i Piteå.