Foto: Mikael Ringlander/IKON

Katoliker och lutheraner ber tillsammans

Nyhet Publicerad Ändrad

Knappt tre månader efter påvens historiska besök i Lunds domkyrka, är det nu dags för ett konkret resultat av det ekumeniska samarbetet mellan katoliker och lutheraner: Gemensam aftonbön, vesper. Varannan gång i domkyrkan och varannan gång i S:t Thomas katolska kyrka, hela våren.

Många berördes av den känsla av gemenskap som uppstod under gudstjänsten den 31 oktober och det ekumeniska arbetet upphör inte i och med denna höjdpunkt - tvärt om.

- Många har uttryckt glädje över de viktiga steg mot gemenskap vi nu tar. Det har inspirerat oss att arbeta vidare tillsammans, och vespern är ett tydligt exempel på detta, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Unik form för samarbete

Att de två kyrkorna i Lund nu kommer att regelbundet hålla gemensam kvällsbön varannan lördag, tror Johan Lindén, kyrkoherde i S:t Thomas katolska församling, är unikt och understryker också att det inte är fråga om någon intern angelägenhet:

- Alla är välkomna och vi hoppas på bra uppslutning.

Fakta ekumenisk dialog

Information om påvens besök och de fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen, finns här. Se en film om vad de fem löftena går ut på nedan.

Ekumenisk vesper kommer att äga rum på följande tider och platser:

21 januari domkyrkan
4 februari S:t Thomas
18 februari domkyrkan
4 mars S:t Thomas
18 mars domkyrkan
1 april S:t Thomas
22 april domkyrkan
6 maj domkyrkan
20 maj S:t Thomas
3 juni domkyrkan
17 juni S:t Thomas