Tack till Nässjö församling och pastorat

Nyhet Publicerad

Den 15 januari 2017 slutar Kerstin Wredén som kyrkoherde i Nässjö pastorat. Läs här hennes hälsning till Nässjö pastorat och alla församlingsbor i våra församlingar.

Efter nästan 15 år som kyrkoherde är det dags för mig att dra mig tillbaka och gå i pension. Det har varit många härliga år, mycket arbete, många människor, en hel del knepiga utmaningar. Men allra mest många kontakter med människor, inte minst i samband med de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning. Det har varit en förmån att få tjänstgöra och vara den som fått tala om Jesus och bära tröst till många. Det har också varit en förmån att få dela familjernas stora glädje vid dop, konfirmationer och vigslar.

Att leda en stor organisation som Nässjö pastorat har varit en utmaning många gånger, men också väldigt roligt för det mesta. Många förändringar har det varit genom åren, många anställda har kommit hit, gjort en god insats och sökt sig vidare. Men många har också stannat, och vi har sammantaget gjort ett mycket bra arbete här i Nässjö. Både i församlingen och i det större pastoratet, som blev till i januari 2014. Att lära känna nya församlingar med deras traditioner och vanor har varit stimulerande och trevligt.

Samarbetet med alla förtroendevalda har varit lärorikt och mycket stimulerade. Det har varit trevligt att gå till sammanträden, där vi försökt att på alla sätt fatta de beslut som bäst gagnat församlingarna. Församlingsbornas valda företrädare har varit ett stort stöd och som alltid i kyrkan viktiga medarbetare för evangelium och kyrka.

Det har varit år i Nässjö församling med stabil ekonomi och därmed plats för många initiativ och idéer, och då är det särskilt roligt och lätt att vara kyrkoherde, när man får säga: ja det gör vi. Nu har situationen förändrats, och vi måste se än mer noga på vad våra pengar räcker till.

Men vi vet ju alla att framtiden vilar i Guds händer, och vi ska inte vara rädda, men uppmärksamma och beredda för de stora förändringar och möjligheter som väntar Svenska kyrkan i hela Sverige. Med önskan om Guds rika välsignelse över Nässjö pastorat och över den nya kyrkoherden Arja Bergström, som tillträder den 16 januari 2017.

Kyrkoherde i Nässjö pastorat
Kerstin Wredén