Högmässa Söndag 15 jan

Nyhet Publicerad

Välkommen till högmässa i Turinge kyrka kl 11. Söndagens rubrik är Livets källa och kollekten går till IM - Individuell människohjälp.

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Carl Ellwyn, kyrkoherde och Birgitta Sigbrandt, organist