Åke biskopens förlängda arm

Nyhet Publicerad Ändrad

Åke Lundgren, kyrkoherde i Burträsk Lövångers pastorat, blir ny kontraktsprost i Skellefe kontrakt från och med 1 januari 2017. "Jag är naturligtvis glad över att få det här förtroendet."

Åke Lundgren är född och uppvuxen i Vebomarik utanför Lövånger.
-Tanken på att bli präst kom väldigt, väldigt tidigt för mig. Jag var så fascinerad av kyrkan och gudstjänsten, men jag slog oftast bort tanken.
 Han, som var med i ungdomsarbetet i Lövångers församling, valde att gå ekonomisk linje på gymnasiet.
-Jag var intresserad av matte också och hade också planer på att jobba med ekonomi.

Ville bli präst

Under gymnasietiden vaknade tanken på ett annat yrkesval till liv.
-Efter militärtjänstgåringen sökte jag därför till både handelshögskolan och en teologisk utbildning. En ganska märklig kombination, konstaterar han och skrattar.
-Egentligen ville jag no bli präst hela tiden, tillägger han.
 Han gick den teoligiska utbildningen i fem år.
- Jag blev prästvigd av Olaus Brännström, som var kyrkoherde i Burträsk under en tid, i januari 1983.

Stor längtan

Åke jobbade först ett år i Överkalix och sedan några år i Vännäs och Byske.
-Min fru Maria, som var lärare på den tiden och numera är diakon i Skellefteå landsförsamling, har sina rötter ute i Stockholmsområdet, så vi bestämde oss för att flytta söderut.
Han fick en tjänst i Flen i Strängnäs stift och makarna blev kvar i fem år.
-Längtan tillbaka till Norrland blev dock för stor.

KÄnns hedrande

Han jobbade därefter som komminister och arbetsledande komminister i Umeå stadsförsamling i tolv år.
-2005 blev jag kyrkoherde i Lövångers församling och 2014 blev jag kyrkoherde i det nya pastoratet, så jag har jobbat i församling i snart 34 år.
Biskop Hans Stiglund i Luleå stift har nu utsett honom till kontraktsprost i Skellefte kontrakt under perioden 2017-2019.
-Det känns hedrande och på något sätt lite stort faktiskt. Det är ju ett hedersuppdrag att få vara biskopens förlängda arm.

Vid sidan om

Uppdraget ska skötas vid sidan om hans ordinarie tjänst som kyrkoherde i Burträsk-Lövångers pastorat.
-Man blir ju ingen bra samordnare om man jobbar för mycket, så jag hoppas kunna få lite extra hjälp i pastoratet vid behov.
Vad gör då en kontraktsprost?
-Jag, som blir en del av stiftets ledningsfunktion, förväntas utveckla och upprätthålla biskopens ledarskap i kontraktet.

Kontraktskonvent

Kontraktsprosten ska också kalla präster och diakoner till årliga, gemensamma eller separata, samlingar.
-De kallas för kontraktskonvent och är utbildnings- och informationsdagar.
Han ska dessutom kalla de fem kyrkoherdarna i Skellefte kontrakt (Skellefte pastorat, S:t Örjans församling, Burträst-Lövångers pastorat, Bureå församling och Norsjö församling) till regelbundna överläggningar och verka för att det teologiska samtalet pågår.
-Min uppgift är också att välkomna nya kyrkoherdar och introducera dem i uppgifterna.

Prostvisitation

Biskopen har i uppgift att göra visitationer i alla församlingar och pastorat vart tionde år.
-Däremellan görs en prostvisitation. Det är också en form av tillsynsuppgift. Det handlar bland annat om tillsyn över församlingens förvaltning och att församlingsinstruktionen följs.
Kontraktsprosten har också ett samordningsansvar vid större kriser som berör flera församlingar eller pastorat.
-Jag ska se till att den drabbade församlingen kan hantera situationen och kalla in personal från annat håll vid behov, berättar Åke.

                                                                                    P-O Sjödin, Skellefte pastorat