Foto: Illustration: Erik Nylund

Skuggor och ljus – utmaningar och möjligheter

Nyhet Publicerad Ändrad

I mars visiterar biskop Johan Tyrberg Torna kontrakt, det vill säga pastorat och församlingar i Lunds kommun, på temat Skuggor och ljus. Under fem dagar träffar biskopen församlingsbor, medarbetare, ideella och förtroendevalda och samtalar om gemensamma möjligheter och utmaningar i att vara kyrka.

Stiftsstad, universitetsstad, innovativ industristad; ljuset från Lund har många källor. Bibelordet ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas” (Matt 5:14) är faktiskt Lunds grundidé.  

– Solens ljus är ett gott exempel på det positiva ljuset. Det påverkar vårt humör och gör oss pigga och glada. Så vill jag att kyrkan också ska sprida hopp om en ljus framtid att se fram emot med glädje. Ett av Lunds domkyrkas skyddshelgon, sankt Laurentius, är bland annat kockarnas och komikernas helgon – en bra påminnelse om att inte bara se nyttan med allt – utan även glädjen, säger biskop Johan.

Men ljuset skapar också skuggor. Omgivande samhällen och byar kanske hamnar i skuggan av den dominerande centralorten, kyrkor och församlingar i skuggan av den anrika domkyrkan? Men skenet kan lätt bedra. De mindre orterna har sin egen lyskraft. 

– Varje kyrka som syns på den skånska slätten fungerar som ljus. Man ser dem ofta på långt avstånd där de står och påminner om Guds närvaro ibland oss.

Foto: Illustration: Erik Nylund

Biskop Johan ser visitationen som ett utmärkt tillfälle att lära känna församlingarna, hur de fungerar, och vad församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda brottas med och gläds åt. Temat Skuggor och ljus ger en spännande ingång till mötena. 

– Ljus uppfattas oftast som något positivt, men det kan även kännas besvärande och svårt att till exempel få ljuset på sig i sociala medier. Näthatet upplever jag ibland som en slags obarmhärtig strålkastare. Där vill jag att vi som kyrka ska erbjuda skugga. 

Visitationen blir ett tillfälle att även nå utanför kyrkans vanliga rum. Bland annat ska ett företag, en myndighet och ett gods besökas. Biskop Johan tycker det är viktigt att Svenska kyrkan genom sina enskilda medlemmar, församlingar och stift engagerar sig i aktuella samhällsfrågor, som han menar alltid även rymmer andliga dimensioner. 

– Det ska bli spännande att få lära känna Torna kontrakt lite bättre under visitationen. I och med att jag är en del av kontraktet, jag bor här och deltar i gudstjänstlivet här, är det lätt att bli hemmablind. Nu ska jag få titta på allt med andra ögon. När jag besöker församlingarna får jag en bättre bild av hur man tolkar sitt uppdrag om att vara kyrka just här. Mångfalden är stor och det är positivt.

Under visitationen firas flera gudstjänster dit alla hälsas välkomna. Den första äger rum i Dalby kyrka tisdagen den 21 mars klockan 17. Lördagen den 25 mars planeras för en kulturfest i Lund innan den avslutande festmässan i Allhelgonakyrkan klockan 16.

Camilla Lindskog, pressekreterare 

MSB utbildar i samhällsskydd och beredskap

Under biskopsvisitationens andra dag besökte biskop Johan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Revinge tillsammans med bland annat kyrkoherdar och diakoner/diakoniassistenter från kontraktet.

Öppet program:

Tisdag 21 mars 
17.00 Mässa i Dalby kyrka

Onsdag 22 mars
08.30 Morgonbön i Revinge kyrka

Torsdag 23 mars
08.15 Morgonbön i Maria Magdalena kyrka

Fredag 24 mars
09.30 Andakt i Igelösa kyrka
12.00 Middagsbön i Genarps kyrka
17.00 Afterwork på Niromas i Veberöd

Lördag 25 mars
10.00 Orgel- och körkonsert i Lunds domkyrka
14.00 Kulturfest på Skissernas museum i Lund: Presentation av det nyrenoverade museet, samtal mellan biskop Johan och komikern Anna-Lena Brundin "Får man skoja om vad som helst?", musikprogram med countertenor Tobias Nilsson och pianist Robert Bennesh "-molnen fara. Låt dem fara!"
16.00 Festmässa i Allhelgonakyrkan

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.