Foto: Royne Mercurio /Ikon

Ekumeniska böneveckan

Nyhet Publicerad

Tredje veckan i januari är böneveckan för kristen enhet. Tema för 2017: Försoning - Kristi kärlek ger oss inget val

Samlingar under helgen 20-22 januari i Norrtullkyrkan

fredag 20 januari

19.00 Bön och lovsång

Lördag 21 januari

17.00 Bön och lovsång.
            Predikan av Annika Belfrage.

19.30 Fika

20.00 Ungdomssamling

Söndag 22 januari

11.00 Ekumenisk gudstjänst
            Predikan Camilla Brolin
            Sång, musik och förbön
            Starkidz


Samlingar under veckan

Måndag 16 januari

18.00 Mässa i Ulrika Eleonora kyrka

Tisdag 17 januari

19.00 Bön i Kristen gemenskap, bergvik

Onsdag 18 januari

8.15  Mässa i Ulrika Eleonora kyrka
11.00 Bön i Norrtullkyrkan
18.30 Bön i Norrtullkyrkan
19.00 Bön i Equmeniakyrkan, Skog

Torsdag 19 januari

11.00 Bön i Equmeniakyrkan, Söderhamn

Fredag 20 januari

7.00  Frukostbön i Filadelfia, Mokorset

Arrangörer


I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller på söndagen i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år


Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Mer finns att läsa hos Sveriges kristna råd