Musikgudstjänst

Nyhet Publicerad

6/1 Mortorp

Trettondedag jul
6/1 kl. 16.00
Mortorps kyrka

Karlslunda-Mortorps kyrkokör
Blåskvartetten Y.M.C.A
Elin och Elsa