Digital underskrift räcker inte för att gå ur Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Den som vill gå ur Svenska kyrkan behöver skriva under sin utträdesanmälan och skicka in den med vanlig post till sin församling. En digital underskrift räcker inte. 

 

VARFÖR RÄCKER INTE DEN DIGITALA UNDERSKRIFTEN?

Det kan verka krångligt men vi följer de regler som finns i kyrkans gemensamma regelverk, kyrkoordningen. I den står det:

Den som tillhör Svenska kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan. Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden  eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling. (29 kap. 5 § kyrkoordningen)

Anledningen till att det finns ett krav på "egenhändigt undertecknande" i kyrkoordningen är att ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Därför måste vi försäkra oss om att anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.

Säker teknik för att underteckna digitalt finns till exempel genom bank-id och e-legitimation - men Svenska kyrkan kan inte erbjuda det än.

Läs hela informationen om utträde ur Svenska kyrkan här

Och här hittar du information om varför det inte räcker med digital underskrift.