Leyla Tatlicioglu och Robert Medved brinner för sitt engagemang och arbetet med Unga Kris. Nu får verksamheten ett extra ekonomiskt bidrag från Halmstads församling.
Foto: Mona Davidsson

Pengar till lokala projekt

Nyhet Publicerad

Tre lokala projekt får tillsammans 140 000 kronor i stöd av Halmstads församling. Ett av dem är Unga Kris på Andersberg. Fem internationella projekt stöttas med 387 000 kronor.

I budgeten för 2016 avsattes en procent av kyrkoavgiften till diakoni – och nu har pengarna fördelats. En procent av kyrkoavgiften motsvarar 527 000 kronor. Riktlinjerna från kyrkofullmäktige säger att 75 procent ska riktas till internationell, extern diakoni, företrädesvis genom Svenska kyrkans internationella arbete. 25 procent kan fördelas lokalt.

Unga Kris finns sedan några år på Andersberg och besöks dagligen av ett hundratal personer.
Café, kurser tillsammans med NBV, musikstudio, dans och skapande gör ”Zonen” till en plats för alla att känna sig välkomna till.
– Utan stödet från kyrkan hade vi varit ute på hal is, säger Robert Medved som är verksamhetsansvarig i Unga Kris. Tillsammans med projektledaren Leyla Tatlicioglu visar han runt i lokalerna och berättar om verksamheten.
Unga Kris vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år, som är, eller riskerar att glida, lite utanför samhällets ramar. Här får de hjälp att hitta stadga i tillvaron – allt från stöd i myndighetskontakter till praktikplatser och sommarjobb.
Arbetet bedrivs genom ett samprojekt med kulturförvaltningen. Medel bereds från "ökade livschanser för unga" genom kommunfullmäktige. Men ekonomiskt stöd från annat håll är nödvändigt, konstaterar Robert Medved.
I de kommande planerna finns bland annat att synas mer aktivt ute på skolorna, och insatser riktade till flickor och unga kvinnor.

Diakoni – det sociala arbetet inom kyrkan – ingår i den grundläggande uppgiften tillsammans med gudstjänst, undervisning, mission och musik.
I Församlingsinstruktionen beskrivs målet för diakonin att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer, och vara en röst som står på de svagas sida. I vardagen tar det sig bland annat uttryck som hembesök, sorgearbetesgrupper, närvaro på äldreboenden och i kriminalvården, arbete med flyktingar och hemlösa, soppluncher, nattcafé och samtalsmottagning för unga.
Sju diakoner och en beteendevetare jobbar specifikt med dessa frågor, tillsammans med präster, musiker med flera.
Församlingens enprocentsstöd är en riktad ekonomisk satsning utöver det löpande arbetet. Även i budgeten för 2017 avsätts en procent av kyrkoavgiften för diakonala satsningar.
­– Jag är glad över våra förtroendevalda som så tydligt öronmärker pengar till att hjälpa andra, säger kyrkoherde Magnus Aasa.
Den årliga kollekten i våra kyrkor, i år uppskattningsvis runt 800 000 kronor går också till diakonalt hjälparbete.

Text: Mona Davidsson