Bedrägeriförsök angående projekt i Peru

Nyhet Publicerad Ändrad

Återigen, liknande fallet från 2014, cirkulerar det information om att Svenska kyrkan och "stiftelsen Lutherhjälpen" har lanserat en uppmaning till stöd för projekt i Peru under namnet "Fund Church of Sweden Aid". I ett brev skriver nu Svenska kyrkans chef för internationellt arbete, Erik Lysén, att Svenska kyrkan starkt dementerar den information som sprids.

Det har kommit till vår kännedom att information cirkuleras, liknande fallet från 2014, att the Church of Sweden (Svenska kyrkan) och/eller den svenska stiftelsen Church of Sweden Aid (Stiftelsen Lutherhjälpen) / Fund Church of Sweden Aid har lanserat en uppmaning till stöd för projekt i Peru. Nu under 2016 har logotypen modifierats något, och det namn som vi senast sett användas är "Fund Church of Sweden Aid". Återigen vill vi härmed förtydliga och starkt dementera den informationen.

All internationell verksamhet/arbete som utförts av Svenska kyrkan sker via Kyrkokansliets internationella avdelning i Uppsala och i Svenska kyrkans namn. Detta gäller även för det arbete som utförs av, och tidigare i utförts av, Stiftelsen Lutherhjälpen.

Svenska kyrkan arbetar med partners över hela världen och har lokala partners i Peru, men har inte lanserat och har inga kopplingar till lanseringen av uppmaningen (som nämns ovan), eller den institution som heter "Church of Sweden Aid Fund" / "Fund Church of Sweden Aid" / "Fundación Church of Sweden Aid" i Peru. Svenska kyrkan har dessutom inte någon relation eller partnerskap alls med den organisationen som kallar sig "Church of Sweden Aid Fund" / "Fund Church of Sweden Aid" / "Fundación Church of Sweden Aid" i Peru.

Svenska kyrkan har anmält ärendet till svensk polis, som har beslutat att inte inleda förundersökning. Polismyndigheten har konstaterat att det saknas koppling till Sverige. Den här informationen innehåller allt vi vet om ”Church of Sweden Aid Fund”/ ”Fund Church of Sweden Aid”.

Vi uppmanar de som läser denna publicering att vänligen sprida och vidarebefordra den till de organisationer som felaktigt kan ha fått information om att Svenska kyrkan skulle stödja den tidigare nämnda uppmaningen.

Tack på förhand för din hjälp. Vi står till ert förfogande för eventuella frågor angående denna publicering. Tveka inte att kontakta oss om du behöver verifiera uppgifterna.


Erik Lysén
Internationell chef
Kyrkokansliet Svenska kyrkan