Foto: David Fryxelius

Om nu Gud kan bli människa, så vore det väl skrutt om inte vi också kunde bli människor!

Nyhet Publicerad

En julbetraktelse av kyrkoherde Valter Fryxelius.

 

Julens budskap är ett enda stort mysterium. Hur kan det gå till att Gud, himmelens och jordens skapare, alltings ursprung, livets innersta väsen, kan bli en vanlig människa? Hur är detta möjligt? Det är svårt att med logiska resonemang förklara. Mysterier förklaras bäst på andra sätt. Julens sånger lovsjunger mysteriet. Julens konstnärer målar bilder på den omöjliga men heliga familjen. Julens diktare försöker få vänster hjärnhalva att ta till sig det som höger hjärnhalva predikar.

En representant för FN sa häromdagen att människosläktet just nu upplever en mänsklig härdsmälta. Hon syftade då på krigets Syrien. Det är som om det just nu pågår en tävling om vem som kan vara mest hjärtlös. Eftersom andra länder är mer hjärtlösa än vi, så kan inte vi vara mindre hjärtlösa än andra. För hur skulle det då bli? Nej, då blir det obalans i världen. Därför skall alla vara så hjärtlösa som möjligt, ”hjärtlösa så in i bomben – du med - och jag med”.  Barmhärtig betyder tvärtom att ha hjärta i barm och inte vara kall som en sten. ”Har ni ingen skam i kroppen”, sade en annan person till krigets inblandade parter. Vi befinner oss vid känslokylans absoluta nollpunkt.

Valter Fryxelius
Foto: David Fryxelius

Men om Gud kan bli människa för att visa oss vad det är att vara människa, ja, då borde väl också vi kunna vara riktiga människor? Det finns en humoristisk omskrivning av Jesu missionsbefallning som lyder ”Gå ut i hela världen och gör folk av alla lärjungar”. Det är mitt i prick vad världen behöver just nu. Gör folk av alla människor så att de uppför sig anständigt.

Julens budskap talar om värme och ljus. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Det är hoppets ljus, som behövs i det mörker som nu råder. ”Ära i höjden och fred på jorden åt människor som han älskar”. Gud vill fred åt den mänsklighet som han älskar. ”Så älskar Gud världen att han sände sin son för att vara och en som tror inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Om nu Gud kan bli människa - när skall då vi förstå vad det är att vara människa på riktigt? Vi är sociala, för vi klarar oss inte utan varandra. Vi känner medlidande därför att vi vet vad smärta innebär. Vi är generösa därför att vi vet vad det innebär att sakna allt. Vi har hjärta i barm. Sveriges alla kyrkor uppmanar oss just nu att visa en mer human migrationspolitik. Vi sätter fokus på barn och unga, deras rätt till familjeliv och så att de skall kunna återförenas med sina familjer. Sök begreppet ”Juluppropet” på nätet och skriv på du också.

Nu önskar jag dig en God Jul, jag önskar dig mycken tid och samvaro med vänner och familj, men mest önskar jag att Guds ljus och värmande omsorg också skall lysa upp i ditt sinne.