Hammare, spik och hovtång
Foto: Pavlofox/Pixabay

Om- och tillbyggnad av kyrkstugans verksamhetslokaler

Nyhet Publicerad Ändrad

Lagunda församlings kyrkoråd har beslutat att bygga nya lokaler för verksamhet och samlingar - lokaler som är flexibla och anpassningsbara för behov nu och i framtiden. Dessutom byggs den äldre vattenskadade delen om till lokaler för kyrkogårdsförvaltningen.

Det är ingen nyhet att det sedan hösten 2013 har varit en vattenskada i församlingens verksamhets- och kontorslokaler. Det har tagit tid att gå igenom alla detaljer gällande inventering av församlingens behov, arbetsmiljö, ekonomi, barnkonsekvens analys samtidigt kyrkoråd och personal arbetat med det rullande schemat och pågående verksamhet, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.

Församlingen har kontinuerligt kallat till informationsmöten i sina olika kommunikationskanaler. Därtill har ritningar varit uppsatta för allmänheten i kyrkstugans lokaler.

Det har på sociala medier dykt upp en del frågor som vi vill försöka besvara.

Tillbyggnation

Den nya lokalen som Lagunda församlings kyrkoråd har tagit beslut om att uppföra är i grund och botten verksamhetslokaler för barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet samt dop- och begravningsfikan.
I fokus ligger den barnkonsekvensanalys som tagits av kyrkomötet och som trädde i kraft 2013 och som är en skyldighet för Svenska kyrkan.

Ombyggnationen

Den vattenskadade delen kommer att invändigt byggas om till lokaler för kyrkogårdsfövaltning, omklädningsrum för personal, textilhantering, kontor och arkiv. Allt för att tillgodose arbetsmiljölagstiftningen.

Övrigt

Som en åtgärd för att i framtiden få ner kostnaderna på fastigheten så har man i kyrkorådet beslutat om att installera bergvärmestyrd golvvärme i lokalerna.

Kostnad

Anbudsprocessen håller på att avslutas så kostnaden för om- och tillbyggnad kan för närvarande inte anges.

 

Sociala medier

Det är några funderingar som väckts på sociala medier som vi skulle vilja klargöra.

  • Inga utav våra gamla fina kyrkor kommer att säljas.
  • Tillbyggnaden är anpassad för olika typer av verksamhet. Det blir också möjligt att lätt möblera om i samlingssalen och i fikadelen som på ritningen kallas Kyrktorget - allt för att lokalerna ska bli så flexibla som möjligt.
  • Den nuvarande lokalen som kyrkogårdsförvaltningen för tillfället disponerar för sin utrustning (åkgräsklippare, handgräsklippare, trimmers, verktyg, personbilar med släp mm.) räcker inte till ur arbetsmiljösynvinkel.
  • Kyrkogårdsförvaltningen har inga tunga fordon till sitt förfogande. Gravgrävning, gravstens resning och snöröjning utanför kyrkogården sker på entreprenad.

Frågor?

Eventuella frågor hänvisas till
Hans Lerne, Kyrkorådets ordförande
Carin Åblad Lundström, Kyrkoherde