Michael Öjermo blir ny kyrkoherde i Täby församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Michael Öjermo börjar sin tjänst den 15 mars 2017. Täby församling önskar varmt välkommen!

Kyrkorådet i Täby församling har anställt Michael Öjermo som ny kyrkoherde med tillträde den 15 mars 2017.

– Jag tycker om att arbeta och att få spänna krafterna mot en riktigt omfattande arbetsuppgift, säger Michael Öjermo. Att vara kyrkoherde innebär ett stort ansvar.  Jag ser det som centralt i min uppgift att vara en god arbetsgivare för så många anställda som det är i Täby församling. Det är också väldigt roligt att vara chef när man tillsammans med medarbetarna hittar inspiration och kraft i det dagliga arbetet. Det kommer att bli en spännande uppgift att tillsammans med förtroendevalda ange riktningen för arbetet i Täby församling.

Michael Öjermo har varit kyrkoherde i Tyresö församling sedan 2010. Han prästvigdes 1988 i Strängnäs stift efter en femårig prästutbildning vid Johannelunds teologiska högskola och Uppsala universitet.

Sedan prästvigningen har Michael Öjermo varit församlingspräst i Turinge-Taxinge församling, stiftsadjunkt för rekrytering i Strängnäs stift och kyrkoherde i Kista församling, Stockholms stift innan han började i Tyresö.

Michael Öjermo har tagit en Master of leadership vid Lärarhögskolan i Uppsala, efter studier i ledarskap och organisation. Han är också Doctor in Ministry of Preaching vid The Lutheran School of Theology at Chicago.

Rolf E. Ericsson, kyrkorådets ordförande - Michael Öjermo, blivande kyrkoherde - Ulla Örtberg t.f. kyrkoherde -Janne Bohman, kyrkorådets vice ordförande - Mari Jonsson, HR-specialist

 

Kyrkoherden är församlingens chef och sitter i kyrkorådet, som är församlingens styrelse: ”Kyrkoherden ska planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren” (ur Kyrkohandboken).