Ett barn öppnar dörren till en enkel bostad. På trappan utanför ligger mängder av leriga skor.
Foto: Jessika Gustavsson/Ikon

Svenska kyrkan ger nya miljoner till kvinnor och barn på flykt i Irak

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan bidrar med drygt 4 miljoner kronor för att kvinnor och barn på flykt undan striderna i Mosul ska få tillgång till säkra platser. Många behöver bearbeta svåra upplevelser som övergrepp och sexuellt våld. Ytterligare 2,5 miljoner kronor går till vattenförsörjning.

Sedan slutet av oktober har tiotusentals människor flytt från staden Mosul i norra Irak. Svenska kyrkans medarbetare Jessika Gustavsson, som i slutet av november besökte norra Irak, beskriver en situation där hårt drabbade människor kämpar för att hantera närmast obeskrivligt svåra upplevelser.

-Många har skiljts från sina familjemedlemmar och flera vet inte var deras anhöriga nu finns eller om de ens är vid liv. De har lämnat allt de äger och har många gånger själva blivit utsatta för våld eller övergrepp, berättar hon.

Viktigt med psykosocialt stöd för de som utsatts för övergrepp

Kvinnor och flickor är extra utsatta. Flera internationella aktörer har larmat om systematiska sexuella övergrepp, om att kvinnor och barn har hållits som sexslavar av IS och sålts som ägodelar till högstbjudande.

-Jag träffade själv kvinnor som berättade hur de blivit utsatt  för övergrepp och i vissa fall  tortyr. Det är tydligt att otroligt många människor behöver få olika typer av stöd för att kunna bearbeta alla händelser, berättar Jessika Gustavsson.

Svenska kyrkans internationella arbete är specialiserade inom så kallat psykosocialt stöd, vilket enkelt uttryckt handlar om att människor som drabbats av händelser såsom krig ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser och återfå livsmod. 

Stöd trygga miljöer för kvinnor och barn på flykt

Att skapa trygga miljöer är avgörande i det arbetet och en anledning till att Svenska kyrkan valt att bidra med drygt 4  miljoner kronor till Lutherska Världsförbundets arbete i Irak. 

Genom projektet erbjuds så kallade ”Women Friendly Spaces”. Säkra platser för kvinnor, unga flickor och barn som flytt undan striderna i främst Mosul.  En del får hjälp att bearbeta upplevelser av sexuellt våld och övergrepp. Andra behöver hantera en utsatt vardag och är i ett stort behov av en mötesplats som är trygg.  

Psykologisk första hjälpen

Jessika Gustavsson beskriver delar av projektet som ett psykologiskt första hjälpen. Och behoven är enorma. 

Medicin, rent vatten, mat och tak över huvudet är förvisso livsnödvändigt. Men även annat krävs för att ge människor på flykt förutsättningar att inte bara överleva utan också hantera sin situation.

-Att ha tillgång till en trygg plats och få träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter har hjälpt mig att vara en mer närvarande och gladare förälder mitt i allt, berättade tvåbarnsmamman Sabre Khalaf vid Jessika Gustavssons besök.

Hon syns på bild tillsammans med sina barn och en av stödpersonerna från Lutherska Världsförbundet. Hon saknar fortfarande delar av sin familj.  Precis som många andra i lägret. 

Stor generositet från de som förlorat allt

På ett annat fotografi från resan syns leriga skor på trappan in till ett av husen som fungerar som en säker mötesplats. Barn spelar volleyboll utanför. Det är grått och regnigt. Men för människorna på flykt också något annat.

- Trots allt jag fick höra som var svårt att ta till sig kände jag ändå hopp när jag såg hur människor som själva förlorat precis allt visade generositet mot andra och en fortsatt vilja att mötas och göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Att det kollektiva är större än det individuella. Det inger så mycket hopp, säger Jessika Gustavsson.     

Miljoner på flykt i Irak

Mosul har varit ockuperat av IS i över två år. I slutet av oktober 2016 inleddes en offensiv för att ta tillbaka staden. Sedan offensiven inleddes har mer än 81 000 människor flytt från staden. 

Irak är ett land präglat av sekteristiska stridigheter. Det brutala våldet har tvingat över tre miljoner människor att fly från sina hem. 4,5 miljoner internflyktingar och syriska flyktingar i landet behöver skydd enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.