Chatta om kyrkohandboksarbetet

Nyhet Publicerad

På fredag den 16 december kl 14-15.30 är en chatt om kyrkohandboken öppen på Kyrkans Tidnings webbplats.

I början av våren lägger revisionsgruppen fram sitt förslag om reviderad kyrkohandbok till kyrkostyrelsen. Förra veckan hade de sitt näst sista möte. Enligt planen ska beslut fattas av kyrkomötet hösten 2017.

Vad sker i revisionsarbetet nu? Hur påverkas revisionsgruppens arbete av de kritiska synpunkter som finns? Hur speglas kyrkoåret i det kommande förslaget?

På fredag den 16 december kl 14-15.30 svarar Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och ordförande i revisionsgruppen, på frågor via en chatt på Kyrkans Tidnings webbplats.

På plats för att svara på frågor finns också:
Solveig Ininbergs, projektledare för kyrkohandboksarbetet
Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala
Ingegerd Sjölin, präst och teologisk sekreterare i den operativa projektledningen
Boel Hössjer Sundman, präst , teol dr och expert på kyrkans gudstjänstböcker
Henrik Tobin, musikexpert i den operativa projektledningen

Ta chansen att ställa just dina frågor om allt ifrån notskrifter till hantering av offentlighetsprincipen!