Karlstads pastorat vill utöka förskolan Änglagården

Förskolan Änglagården, som har en kristen profil, är en del av Råtorpskyrkan och drivs av Karlstads pastorat. Nu vill pastoratet utöka verksamheten från en avdelning till två.

- Det är en omtyckt förskola och vi har sett att det finns ett behov av att fler barn ska kunna rymmas där. Vi är glada att kunna satsa på barnen som är vår framtid och vårt hopp, säger Maria Olofsdotter Bråkenhielm, församlingsherde i Karlstads domkyrkoförsamling.

Kyrkorådet i vårt pastorat tog nyligen ett inriktningsbeslut om att öppna ytterligare en förskoleavdelning i Råtorpskyrkan. Beslutet innebär att den övriga verksamheten i Råtorpskyrkan flyttas till andra kyrkor i Karlstads domkyrkoförsamling.
- Råtorpskyrkan har under en längre tid haft ett lågt antal besök till gudstjänster och övrig verksamhet. Vi måste ständigt se över vår verksamhet och använda resurserna på rätt sätt, förklarar Maria.

Första steget blir att bilda en arbetsgrupp och så småningom ansöka hos kommunen om att få utöka Förskolan Änglagården till två avdelningar.

- Genom Förskolan Änglagården kommer kyrkan ha en fortsatt närvaro på Råtorp. Alla är, som alltid, välkomna att besöka vilken som helst av alla kyrkorna i Karlstads pastorat för att ta del av gudstjänster och allt annat som händer, säger Maria Olofsdotter Bråkenhielm.