Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nacka församling Besöksadress: G:a Värmdövägen 14 b, 13137 Nacka Postadress: Box 31, 13106 Nacka Telefon: +46(8)54606100 E-post till Nacka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vill du vara med och påverka framtiden i Nacka församling?

I september 2017 väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som får förtroendet att ta beslut i församlingen, stiftet och kyrkomötet de kommande fyra åren. Vill du vara med och påverka?

 

Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet. Då är du med och påverkar vad din församling ska satsa på de närmsta åren.

Det här gör Nacka församling
I Nacka församling pågår en omfattande och viktig verksamhet. Vi arbetar för att de mest utsatta i vårt samhälle ska få det stöd de behöver, att gamla och ensamma får en gemenskap att höra hemma i, att människor i kris får snabb och professionell hjälp, att barn och unga har en trygg plats att vara på, där de får vara sig själva och prata om allt som hör livet till. Här finns ett stort musikliv, med körer för alla åldrar, konserter året om och rum för både tro och tvivel.
 
Vill du vara med?
Vill du vara med och påverka framtiden i Nacka församling? Nu söker vi nya kandidater till nomineringsgrupperna. Det är de grupper som ställer upp i kyrkovalet 2017. Om du har fyllt 18 år, är medlem i Svenska kyrkan och bor i Nacka församling får du vara med! Om du vill vara med i någon grupp eller vill veta mer - hör av dig direkt till den grupp du sympatiserar med (senast 12 april om du vill ställa upp i kyrkovalet). Du kan också läsa mer här: Att ställa upp i kyrkovalet (pdf)

Socialdemokraterna      
Laina Rosberg, laina.rosberg@gmail.com  070-328 51 48

Borgerligt Alternativ      
Göran Frisk, goeran.frisk@telia.com  076-614 02 40

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FISK)  
Sten Grack, sten@grack.se  0707-83 15 76

Gröna Kristna                  
Hjördis Herlitz, h_hjordis@hotmail.com  070-673 36 63

Kristdemokrater i Svenska kyrkan      
Anders Wihk, anders.wihk@gmail.com  070-747 3577

 

Det här gör en förtroendevald i församlingen

Du är med och påverkar beslut om vilka områden församlingen ska satsa på, vad medlemsavgiften ska användas till och följer upp hur församlingen arbetar med de grundläggande uppgifterna: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Så styrs en församling

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Här beslutas bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse). Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.