KmSkr 2016:15 Prästers vigningslöfte och vigsel av samkönade par

KmSkr 2016:15 Prästers vigningslöfte och vigsel av samkönade par

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet