Svenska kyrkans pensionsavtal förlängt

Nyhet Publicerad

Parterna har tecknat avtal om att prolongera pensionsavtalet tillsvidare från och med den 1 januari 2017 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det innebär att pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan fortsätter att gälla även efter utgången av år 2016. 

Parterna har satt ut nya tider under våren 2017 för fortsatta förhandlingar.