Tack för din insats!

Nyhet Publicerad

Danmark-Funbo församling riktar ett varmt tack till alla volontärer - för storartade insatser under året!

Idag på frivillighetens dag, 5 december, vill vi uttrycka vår glädje över alla som på olika sätt i Danmark-Funbo församling bidrar till att tro, hopp och kärlek sprids.

Tack för ditt engagemang!
Guds välsignelse i ditt uppdrag!