Foto: Christina Dagberger

Ett barn föds

Nyhet Publicerad

Varje år kommer cirka 4 000 skolbarn från Täby och ser på teater i Tibble. Den 8-16 december är det dags för Ett barn föds, en föreställning som handlar om den första julen.

Ett barn föds

För förskoleklasser - Tema: Kärlek till barnen
Teatern handlar om den allra första julen. Här får vi följa Maria och Josef på deras resa till skattskrivningen i Betlehem och Jesusbarnets födelse. Det är viktigt att känna till varför vi firar jul och att julen betyder någonting mer än bara julklappar. Barnen lever sig verkligen in i teatern som är mycket vacker och innehåller olika spännande karaktärer.

8 december kl. 9.30
9 december kl. 9.30
12 december kl. 9.30
14 december kl. 9.30
15 december kl. 9.30
16 december kl. 9.30

Vi vill med teaterföreställningarna

Vi vill med teaterföreställningarna
 - öppna upp för tankar och frågor hos barnen om den värld vi lever i
 - försöka beröra det goda och svåra i livet som lär oss att leva med andra. 
 - förmedla de kristna värderingarnas innehåll och historia.

Föreställningarna är mer dansteater. Det är en populär teaterform som tilltalar barn. Rörelserna, musiken och bilderna förstärker budskapet och berör barnens fantasi och känslor.

Varje tema riktas direkt till respektive ålder. Tidlösa och viktiga värderingar sätts in i nya och moderna sammanhang. Barnen känner igen sig i teatrarnas uttryck: språk, dans och musik. Genomgående i teatrarna finns det plats för mycket humor och skratt. Glädjen blandas med sorg och spänning.

Föreställningarna avslutas med en frågestund. Här får barnen möjlighet att knyta ihop temat och även ge uttryck för funderingar, tankar och känslor.

Varje år besöks teaterföreställningarna av cirka 4 000 barn från Täbys skolor.
Vi vill att teaterbesöken kan vara ett komplement till skolans undervisning i religion och livskunskap.

Allmänheten är välkommen att komma och titta på föreställningen i mån av plats. Kontakta Eva Bergström, tel.  08-580 036 45.

Våra teaterföreställningar är i enlighet med läroplanen

 
VÅRA TEATERFÖRESTÄLLNINGAR ÄR I ENLIGHET MED LÄROPLANEN
Ur läroplanen: Undervisningen ska behandla några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret …

Flera av våra teatrar bygger direkt på Julens och Påskens starka berättelser samt andra kända skildringar ur Bibeln. Tidlösa och viktiga värderingar sätts in i nya och moderna sammanhang.

 

Teater som kulturform

Ur läroplanen: Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud …

…i skolan kan elever få möta olika former av estetiska uttryck. En skådespelare, musiker eller författare kan förmedla upplevelser och sinnesintryck som väcker känslor, tankar och ställer frågor.

I våra teatrar blandar vi olika uttrycksformer som rörelse, musik och bilder. Allt berör starkt barnens fantasi och känslor samt stimulerar deras kreativitet. Genom att våra teatrar vänder sig mot skolklasser får alla barn möjlighet att se teater trots olika bakgrund och olika kulturerfarenhet. Våra teatrar håller hög kvalitet och förhoppningsvis kan vi skapa ett framtida teaterintresse hos barnen.

 

Teater som berör livsfrågor

Ur läroplanen: Undervisningen ska behandla livsfrågor som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, vad kan ett bra liv vara, vad innebär att göra gott mm.

Varje föreställning avslutas med en frågestund. Här får barnen möjlighet att knyta ihop teaterns innehåll och även diskutera de stora livsfrågorna. I dialogen med barnen försöker vi alltid beröra det goda och svåra i livet som lär oss att leva som människa och medmänniska. Vi vill försöka verka som en motkraft till det alltmer tuffa liv som barnen möter.