Ärkebiskopen mötte EU-ledare och religiösa företrädare

Nyhet Publicerad Ändrad

Polarisering, populism och protektionism hotar det hopp och den tillit som behövs för ett fungerande demokratiskt samhälle. Detta var ett av ärkebiskop Antje Jackeléns budskap när hon tillsammans med andra religiösa företrädare mötte EU-ledare i Bryssel.

Ämnet för mötet var ”Migration, integration och europeiska värderingar: från ord till handling”. Diskussionen handlade om de utmaningar som Europa står inför mot bakgrund av flyktingkrisen, terrorattacker och ökningen av intolerans, främlingsfientlighet och hatbrott.

Ärkebiskopens budskap till EU-ledarna och de religiösa företrädarna var:
Polarisering, populism och protektionism hotar det hopp och den tillit som behövs för ett fungerande demokratiskt samhälle. Hon menade också att i ett postsekulärt samhälle behövs en förbättring av kunskapen om tro och religion för att stärka den existentiella hälsan och främja medborgarnas aktiva engagemang i samhället. Slutligen lyfte hon fram att lyckad integration kräver ett starkt partnerskap mellan staten och civilsamhället inklusive trosgemenskaperna.

– Bland religiösa ledare i Europa finns en bred samstämmighet om de problem som p-orden polarisering, populism, protektionism och ”post-truth” ställer oss inför. Vi står inför allvarliga existentiella, moraliska och demokratiska utmaningar. De går helt enkelt inte att klara utan trossamfunden. Det är EU-ledningen medveten om, säger ärkebiskop Antje efter mötet.

15 religiösa företrädare från flera EU-länder hade bjudits in till mötet. Från EU-ledningen medverkade bland andra Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande, och Antonio Tajani, vice ordförande för Europaparlamentet.

Mötet var det tolfte i en serie årliga möten som den förre ordföranden, José Manuel Barroso, startade 2005. Dessa möten sker i enlighet med Lissabonfördraget §17 som handlar om dialog mellan religion och samhälle.

Det var tredje gången Svenska kyrkan var representerad. 2008 var dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd inbjuden och 2011 var Antje Jackelén med, då som biskop i Lunds stift.