Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige. Nu har begravningsavgiften för 2017 presenterats.

Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift och nu har Kammarkollegiet fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018.

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad.

Vad är begravningsavgiften?

  • Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Detta har ingenting med medlemskap i Svenska kyrkan att göra och gäller alla oavsett om man har någon trostillhörighet eller inte.
  • Begravningsavgiften täcker många aspekter när huvudmannen (oftast församling eller pastorat i Svenska kyrkan) anordnar och håller i allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde.
  • Begravningsavgiften bekostar rätt till gravplats i 25 år samt kremering och lokal för begravningsceremoni där religiösa symboler kan avlägsnas. Detta gäller för alla som är folkbokförda i Sverige.
  • Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i alla kommuner utom i Stockholm och Tranås.
  • Att anordna begravningsplatser är också huvudmannens skyldighet, liksom att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Hur har beslutet om ny begravningsavgift gått till?

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. Även begravningsombud som är förordnade av länsstyrelserna har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt kostnaden. Skatteverket har försett kammarkollegiet med uppgifter om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa insamlade uppgifter har Kammarkollegiet beräknat 2017 års begravningsavgift.

Källa: Kammarkollegiet (öppnas i nytt fönster)

Kammarkollegiet presenterade begravningsavgiften 29 november. Beslutet baserades på de uppgifter som Skatteverket hade lämnat om den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten för de boende inom de områden där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den 1 december 2016 lämnade Skatteverket nya uppgifter om den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten. Siffrorna som presenteras på den här sidan är de nu gällande.