Pristagarna arbetar med ungdomar i Svenska kyrkan i Umeå.
Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Luleå stifts medarbetarpris till Umeå stadsförsamling

Nyhet Publicerad

På stiftsfullmäktiges sammanträde den 26 november delades utmärkelsen "Årets medarbetare i Luleå stift 2016" ut till ungdomsenheten i Umeå stadsförsamling.

I ett snövitt Skellefteå mottog ungdomsenheten i Umeå stadsförsamling utmärkelsen Årets medarbetare i Luleå stift 2016. Priset delades ut av biskop Hans Stiglund under stiftsfullmäktiges sammanträde på Stiftsgården.
   – Vi är glada och överraskade, säger Fredrik Lundberg, församlingspedagog, som tog emot priset med sina kollegor.

övernattning i kyrkan under första advent

Medarbetarpriset delades ut av biskop Hans Stiglund.
Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Ungdomsenheten består av församlingspedagogerna Fredrik Lundberg, Adam Lundberg och Maria Hammarström, diakonen Myemma Nilsson, ungdomsåraren Emma Wästerby och prästen Anna Ruther.
   Efter att ha mottagit utmärkelsen och stiftsfullmäktiges varma applåder skyndade pristagarna tillbaka till Umeå, där ett ungdomsläger drog igång ett par timmar senare. Ett 20-tal ungdomar samlades då för att planera en adventsvandring till söndagens gudstjänst, samt för att sova över i stadskyrkan.

Två vinnare

I år utsåg stiftsstyrelsen två vinnare av medarbetarpriset. Förutom ungdomsenheten i Umeå stadsförsamling har också de frivilliga medarbetarna i Vännernas hållplats, Luleå domkyrkoförsamling, utsetts som vinnare. De mottog sitt pris i samband med stiftsfullmäktige i maj 2016.  

nomineringen

"Ungdomsenheten har med sitt projekt Mitt i allt skapat ett långsiktigt arbete med ungdomar. Med sin podcast lyfter de unga individer som får berätta sin historia, sin verklighet och få en möjlighet att dela sina upplevelser med tro och bön. I Ungdomsenhetens arbete är bönen central och de lyfter in den på ett naturligt sätt i vardagen tillsammans med ungdomarna, till exempel med vardagsläger, öppna kvällar med mera."

priset ska uppmuntra verksamhet

Årets medarbetare i Luleå stift bygger på en motion i stiftsfullmäktige 2011. Syftet är att uppmuntra ett arbetslag, en enskild eller en grupp anställda eller ideella medarbetare för någon särskild innovativ, kvalitativ och uppskattad verksamhet inom kyrkans grundläggande uppgift. Priset är ett stipendium på 10 000 kronor till kompetensutvecklingsinsatser, samt ett diplom.

Svenska kyrkan i Umeå

Umeå stadsförsamling är en av sex församlingar i Svenska kyrkan i Umeå.