Matakut och ekologiskt bageri fick årets miljöpris

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 17 november delades Uppsala stifts miljöpris 2016 ut. Det delades i år mellan Matakuten i Gävle och Hudik Bröd med 10 000 kronor till vardera pristagaren.

Dorothea Guth är grundare och ägare till Hudik bröd, ett ekologiskt stenugnsbageri i Hudiksvall. Viktiga målsättningar för bageriet är kundernas välmående och trevnad, människors hälsa, naturens hälsa och hållbar utveckling samt att skapa arbetstillfällen i bygden:

- Den största utmaningen för framtiden blir nog att få till ekonomisk hållbarhet utan att göra avkall på den ekologiska hållbarheten.

På Matakuten i Gävle tar man emot mat och andra förnödenheter från livsmedelsbutiker i Gävleområdet som sedan delas ut till behövande. Lasse Wennman organiserar bidståndsverksamheten:

- Framtida utmaningar är väl främst att skapa ett sunt miljötänk hos våra nya svenskar från barn till vuxna.  Att skapa en tanke att vi alla måste hjälpas åt i miljöfrågorna.

Priset delades ut vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Uppsala den 17 november. Motiveringen för de båda pristagarna lyder:

”Ett engagerat arbete som riktar sig mot utsatta och behövande varav flera är flyktingar. Både Matakuten i Gävle och Hudik Bröd förverkligar sina ekologiska och sociala idéer och minskar matspill. Samtidigt visar båda att alla kan göra en insats för miljön och vara en förebild för andra.”

Utöver pristagarna fick Joachim Lindborgs solelsprojekt i Uppsala ett hedersomnämnande för sitt arbete.

Läs mer om miljöfrågor och hållbar utveckling i Uppsala stift.