Foto: Maria Lundström

Röster från MR-dagarna i Malmö: ”Situationen är akut”

Nyhet Publicerad

"Frågorna om mänskliga rättigheter måste alltid lyftas och idag behövs det mer än någonsin."

- Det som framför allt engagerar mig och församlingarna i Malmö idag är situationen för hemlösa och papperslösa. Frågorna om mänskliga rättigheter måste alltid lyftas och idag behövs det mer än någonsin. Därför är det fantastiskt med ett sådan här arrangemang, tycker Per Kristiansson, präst i Västra Skrävlinge i Malmö. Under tre dagar 17-19 november arrangerades MR-dagarna i Malmö.

- Det är jättemånga som brinner för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att stärka dem som jobbar i de olika nätverken. Många värdefulla kontakter knyts. Själv mötte jag imamen Salahuddin Barakat här igår. Vi är överens om att läget är allvarligt i Malmö. Det är oerhört viktigt att vi talar om det. Det gäller att de intellektuella samtalen här landar i handling och i möten mellan människor, påpekar Per.

Ständigt möta blicken

På MR-dagarna den 17 november hölls ett seminarium anordnat av Svenska kyrkan med rubriken Det hållbara mottagandet. Vad är Svenska kyrkans roll när samhällets mottagande av asylsökande brister? Vad kan och bör Svenska kyrkan göra?

Kyrkoherde Anders Ekhem med flera delade med sig av erfarenheter och samtalade kring Svenska kyrkan i Malmös engagemang för flyktingar med bland annat nattöppet i S:t Johannes kyrka vintern 2015-2016.

- Anders Ekhem lyfte detta med senapskornets teologi. Kanske har de insatser vi gjort planterat ett frö som kan växa. Det vi som kyrka ska göra är att ständigt se människan och möta blicken.

Rasism finns överallt

Per Kristiansson berättar att det har varit tvära kast. Först massivt stöd och lovpris för att S:t Johannes höll öppet för flyktingar. När sedan strömmen av asylsökande avtog och kyrkan fortsatt var öppen på nätterna för eu-migranter och hemlösa i januari, februari och mars 2016 kom kritik. Migrationsverket och kommunen bad kyrkan initialt att öppna portarna,  för att några månader senare komma med ett vitesföreläggande.

- Det finns lager av rasism inom oss alla. Det har blivit tydligt. Hur kan det vara mer kris när hundra asylsökande inte har tak över huvudet än när 150 eu-migranter inte har det? Det är absurt.

Nöden är mycket påtaglig idag finner Per. Fler och fler som får avslag på sin asylansökan gömmer sig och går under jorden. I Malmö finns mat och kläder att tillgå men stor brist på någonstans att bo.

- Jag och diakonerna ser att läget blir mer och mer akut. Utanförskapet och utsattheten är stor. Vi som kyrka måste protestera och peka på de missförhållanden som råder.

Jobba på lång sikt

En annan som var på plats på MR-dagarna var Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon med ansvar för det supportteam för migrationsfrågor som finns i Lunds stift.

- Det är väldigt positivt att fokus sätts på frågorna, att MR-dagarna äger rum nu och att det händer i Malmö. Det är jättebra att Svenska kyrkan är här och är aktiva. Kyrkan borde synas ännu mer i samhällsdebatten. Frågorna är högaktuella och vi måste jobba med dem på lång sikt, säger Carita.

- Detta sker exakt ett år efter det stora inflöde av flyktingar som kom förra hösten. Läget var akut då och det är akut nu. Idag är vi i en annan fas där utmaningarna är mer av långsiktig karaktär. Det handlar mycket om behov av psykosocialt stöd och om tak över huvudet, konstaterar Carita.

I dag märks konsekvenserna av regeringens nya lagstiftning.

- De som fått avslag på sin asylansökan får inget stöd av samhället längre. De blir utkastade på gatan. Villkoren drabbar hårt. Det ser vi ute i samhället. Vi får vara beredda på att kriminalitet och prostitution kommer att öka. De här människorna lever hellre som hemlösa än att de lämnar Sverige.

Vad tar du med dig härifrån?

- Jag var på ett seminarium som handlade om social hållbarhet. Det Mikael Stigendal, professor i sociologi på Malmö högskola, sade utmanade mig i mitt tänkande. Han menar att i grunden är vi alla egoister. Vi har inte alla lika värde.

Professorn menar att när vi hela tiden talar om människors lika värde döljer vi att det inte är så i verkligheten. Samhället är ojämlikt. Skillnaderna idag mellan människor är stora. Vissa kan inte utöva sina mänskliga rättigheter.

Mobilisering för förändring

Hur mycket satsar man på att alla ska få lika stor del av rättigheterna i samhället? Vi måste jobba med tänkandet, inte med metoder. Vi är inte lika. Det som krävs nu anser Mikael Stigendal är att mobilisera en massa människor för att få till stånd en samhällsförändring. Det saknas idag. Han tycker vidare att tempot måste speedas upp, annars är det andra politiska krafter som kommer att ta över.

- Detta utmanar mig verkligen. I kyrkan talar vi ständigt om att alla är lika mycket värda. Som jag ser det handlar den profetiska diakonin om att mobilisera. Vi måste höja rösten och visa på situationen för flyktingar.

Det som händer idag är att stora grupper som får avslag på sin asylansökan går under jorden. Papperslösa har funnits även tidigare men har inte varit så många. Vi har inte sett konsekvenserna av de nya reglerna fullt ut ännu, men 2017 och 2018 kommer det att slå till med full kraft, förklarar Carita.  

Unga i majoritet 

Det är påtagligt många unga som vandrar runt bland montrarna, deltar i seminarier och som står i klungor och diskuterar med varandra.

Julia Rosati, Ungdom mot rasism, UMR håller med om den observationen.

- Engagemanget för de här frågorna – mänskliga rättigheter, rasism, feminism, hbtq, gender - är stort bland unga 90- och 00-talister. Det finns ett märkbart intresse för vår monter. Trycket är på hög nivå. Jag upplever att många unga både hittar varandra och letar efter fakta på nätet. Därför är det också viktigt att vara närvarande där.  

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se