Förändringar efter nyår på Svenska kyrkan i Singapore

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi vill tacka för all den omsorg om oss som vi möter från er genom mejl och telefonsamtal med anledning av det mejl om Svenska kyrkan i Singapores framtid som gick ut i fredags från Chefen för Svenska kyrkans utlandsverksamhet Klas Hansson. Det betyder oerhört mycket för oss att ni stöttar oss och på olika sätt deltar i det som sker.

Singapore
Foto: Stein Mangersnes

Det har fattats beslut om att se över det samarbetsavtal som råder mellan Svenska kyrkan och Sjömannskirken. Detta är ett beslut som vi båda välkomnar och ser som viktigt för att Svenska kyrkan på ett bättre sätt ska tjäna och finnas till hands för svenskar i Singapore, Malaysia och Indonesien.

Detta får som konsekvens att:
- Svensk sångstund på Superonsdag utgår. Superonsdag får troligtvis en annan form än den har idag, mer information går att läsa längre fram på Sjömannskirkens hemsida;
- Svenska Skolans Busfrön kommer inte längre att ledas av Svenska kyrkan, men vi hoppas att Svenska Skolföreningen hittar en ny god lösning för våra busfrön;
- Det är möjligt att Svenska kyrkan skickar en präst för enstaka Gudstjänsttillfällen under våren;
- Tobias Danung är fortsatt ansvarig för konfirmandarbetet och vi jobbar i nuläget på att hitta en god lösning för våra konfirmander. Svenska kyrkan är väldigt mån om att konfirmandarbetet påverkas så lite som möjligt;
- Årliga terminsbundna arrangemang av svensk prägel (såsom Valborg, Midsommar, Brännboll, mm) utgår tills vidare.

Vi vill tacka för de två år som vi har haft förmånen att träffa så många engagerade människor och vill härmed också bjuda in er allihop till vårt Luciafirande den 11/12 (mer information på hemsidan inom kort!) med avtackning av Angelica och Tobias.
Klas Hanssons mejl går att läsa i sin helhet nedan.

Brev från Klas Hansson, Chef för utlandsverksamheten 17 nov 2016

Svenska kyrkans arbete i Singapore

 Vi har under en tid sett att formerna för vår samverkan i Singapore med Sjømannskirken inte gett oss tillräckligt goda förutsättningar för att nå och vara till för svenskarna som vistas där. Därför behöver dessa former ses över.  Det gäller således både organisation och vilken personal som behövs. Hur ska arbetet gestaltas på bästa sätt för att kunna fylla behoven hos de svenskar som finns i Singapore? Svar på sådana frågor är viktiga för att forma arbetet för framtiden.   

 Vår präst i Singapore Angelica Lundberg avslutar sin tjänst i början av 2017 och kommer att återvända till Sverige med nya uppgifter inom Svenska kyrkan. Vi önskar Angelica allt gott i de nya uppgifterna och tackar för hennes fina insatser i Singapore. Med anledning av översynen rekryterar vi inte omedelbart en efterträdare till Angelica Lundberg. Detta innebär alltså att det inte kommer att finnas någon svensk präst på plats när vi går in i nästa år.  Även vår församlingspedagog Tobias Danung lämnar under våren Singapore för andra uppgifter. Inte heller han kommer att omedelbart få någon ersättare.  

När det gäller den nuvarande verksamheten kommer konfirmandarbetet att fortsätta under Tobias ledning och slutföras under det kommande året så som planerat. Vi räknar med att ha en präst som kommer till Singapore för att fira svensk gudstjänst några gånger under våren, bland annat för konfirmationen. När det gäller andra svenska verksamheter kommer de inte kunna fortsätta för närvarande.

Vår verksamhet i Singapore sker i samverkan med Sjømannskirken. När vi nu ser över vår verksamhet gör vi det i samtal med dess ledning. Vi hoppas att vi snart ska kunna informera om hur vi tänker fortsätta arbetet i Singapore. 

Vill du som läser detta hjälpa mig med dina reflektioner tar jag tacksamt emot på dem e-post.

 

Klas Hansson
Chef för utlandsverksamheten

  

Klas Hansson
SENIOR ADVISOR
SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
E-POST: klas.g.hansson@svenskakyrkan.se
TELEFON DIREKT: +46 (0) 18-16 94 05 MOBIL: +46 (0) 70-398 66 47
FAX DIREKT: +46 (0) 18-16 95 67

 

Svenska kyrkan
KYRKOKANSLIET
POSTADRESS: 751 70 Uppsala BESÖKSADRESS:Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00 www.svenskakyrkan.se