Olika språk
Foto: Istockphoto.com

Bli språkvän!

Nyhet Publicerad Ändrad

Lär känna nya människor i Knivsta kommun på ett annorlunda vis än man vanligen gör. Bli språkvän.

Är du ny eller etablerad i Knivsta kommun? Anmäl dig till att bli språkvän! 
Genom att bli språkvän har du möjlighet att lära känna en ny person som också bor i Knivsta kommun. Du som är ny får träffa någon som är etablerad i samhället och du som är etablerad får träffa någon som nyligen flyttat hit. Tillsammans får ni möta någon som ni annars kanske inte hade mött och göra olika aktiviteter medan ni pratar svenska och lär känna varandra.

Läs mer om detta initiativ som drivs av Knivsta kommun, tillsammans med bl a Knivsta pastorat som samarbetspartner.

http://knivsta.se/en/Kommun-och-politik/Nyheter-och-pressinformation/Nyheter-2016/2016/Maj/Bli_sprakvan